SPH Nieuwsoverzicht

SPH Nieuwsoverzicht

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Of wilt u een ouder nieuwsbericht terug lezen? Bekijk hier alle nieuwsberichten van SPH.

dame kijkt in papieren aan bureau
Herstelnota’s verstuurd over periode voor 2022
Deze week versturen we herstelnota’s naar deelnemers van wie de pensioengrondslag over 2021 of daarvóór is gewijzigd. Zij hebben deze wijzigingen in hun inkomensgegevens doorgegeven na november 2021. Sommigen krijgen geld terug, anderen moeten nog wat betalen.
VvA'ers gezocht: bekijk de video
Beslis mee over ons pensioen
Later dit jaar wordt de opzet van de VvA herzien en zijn er nieuwe verkiezingen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten binnen alle hoedanigheden die hun steentje willen bijdragen. Geef je op voor de VvA.
SPH zoekt bestuurder en voorzitter
SPH zoekt onafhankelijk voorzitter en bestuurder
Voor het bestuur van het pensioenfonds zijn we op zoek naar pensioenprofessionals die willen bijdragen aan een zo goed mogelijk pensioen voor de huisartsen. We zoeken een onafhankelijk voorzitter en een uitvoerend bestuurder IT, uitbesteding en risicomanagement.
20230202 reglement
Nieuw pensioenreglement per 1 januari 2023
Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe pensioenreglement van SPH van kracht. Hierin zijn de bedragen aangepast naar de situatie van 2023 en zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen gemaakt.
Vooruitkijken
Vooruitkijken: Wet toekomst pensioenen
Op 22 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Hoewel er nu nog niet zoveel van te merken is, zijn we ons aan het voorbereiden op dat nieuwe pensioenstelsel.
20221221 bestuurder gezocht
Gezocht: niet-uitvoerend bestuurders (huisartsen)
Voor het bestuur van het pensioenfonds zijn we op zoek naar huisartsen die willen bijdragen aan een zo goed mogelijk pensioen voor ons allemaal. SPH is op zoek naar huisartsen die niet-uitvoerend bestuurder willen worden.
Premie 2023
Uw pensioenpremie in 2023
De Belastingdienst heeft nieuwe bedragen voor het maximaal pensioengevend inkomen en de franchise gepubliceerd. Dit heeft gevolgen voor de pensioenpremie die u in 2023 aan SPH betaalt.
nb indexatie 2022
Uw pensioen wordt verhoogd
Op 1 januari 2023 verhogen we het opgebouwde pensioen en de ingegane pensioenen met een toeslag van 5%. Dat geldt voor pensioen dat is opgebouwd vóór 2022 en voor ingegane pensioenen. Bovendien verhogen we dat pensioen ook nog met een toeslag van 2,06% over 2021.
pensioenregeling 2.0
Uw pensioenoverzicht(en) 2022
In de laatste week van september kreeg u van ons uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022. Omdat de pensioenregeling bij SPH net is veranderd, roept uw pensioenoverzicht mogelijk meer vragen op dan in vorige jaren. We beantwoorden hier veelgestelde vragen.
E-learning stabiel of variabel pensioen
Laatste kans: kies voor 1 december voor een hoger of zekerder pensioen
De meeste werkende huisartsen van 58+ hebben inmiddels gekozen tussen een hoger en zekerder pensioen. Als u nog niet gereageerd heeft, kunt u uw keuze aan ons doorgeven tot 1 december.
BPV bestuurslid gezocht
Bent u het nieuwe bestuurslid van BPV huisartsen?
Om er voor te zorgen dat de pensioenregeling voor huisartsen aansluit bij de wensen en behoeften van onze doelgroep, is het bestuur van de BPV op zoek naar 2 nieuwe bestuurders. 
Geef uw inkomensgegevens door
Geef uw inkomensgegevens door
Om de pensioenpremie van vrijgevestigde en waarnemende huisartsen voor 2023 te berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig. U kunt deze aan ons doorgeven tot 15 december.
Schat uw inkomensgegevens
Hoe schat ik als starter mijn inkomensgegevens reëel in?
Om de pensioenpremie van startende waarnemende en vrijgevestigde huisartsen te berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig: het te verwachten aantal uren dat u gaat werken en de winst uit onderneming die u verwacht. We helpen u graag met het maken van een realistische schatting.
Reactie BPV op vertrek Bram Stegeman
BPV vraagt SPH te kijken naar knelpunten in de pensioenregeling
Na een gesprek met afgevaardigden uit het cluster waarnemers van de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) en het SPH-bestuur is besloten om te kijken of en hoe we enkele knelpunten in de pensioenregeling kunnen oplossen.
E-learning stabiel of variabel pensioen
Belangrijke keuze 58+
Huisartsen van 58 jaar en ouder moeten kiezen of ze later een stabiel pensioen of een variabel pensioen willen ontvangen. De keuze moet voor 1 december bij SPH binnen zijn.
VvA leden gezocht
Gezocht: Huisartsen met een mening over pensioen
De komende jaren verandert er veel op pensioengebied. Als VvA-lid heeft u direct invloed op de pensioenregeling voor huisartsen. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Geef u op!
Mijn pensioen nog niet beschikbaar
Met de overgang naar de nieuwe regeling is de pensioenadministratie van SPH onder- gebracht bij Achmea Pensioen Services. Helaas is de Mijn pensioen-omgeving nog niet af, waardoor u nog niet kunt inloggen.
Jaarverslag 2021
SPH jaarverslag en jaarbericht 2021
In het jaarverslag en het verkorte jaarbericht legt het bestuur van SPH verantwoording af over 2021. Een jaar waarin huisartsen in opleiding zijn begonnen met pensioen opbouwen bij SPH en waarin druk gewerkt is aan de laatste puntjes op de i van de nieuwe pensioenregeling.
Resultaten deelnemersonderzoek: samen voor een gezonde toekomst
Resultaten deelnemersonderzoek: samen voor een gezonde toekomst
Begin dit jaar heeft SPH een groot deelnemersonderzoek gehouden. Hieruit blijkt dat huisartsen het belangrijk vinden om samen voor hun pensioen te zorgen. En dat ze maatschappelijk verantwoord beleggen een belangrijk thema vinden. 
Pensioenreglement 2022
Wijziging pensioenreglement per 1 juli 2022
Om de pensioenregeling begrijpelijk en passend bij de huisarts te houden, wordt deze regelmatig herzien. Per 1 juli 2022 is er weer een vernieuwd pensioenreglement van kracht.
SPH tijdelijke regeling AIOS
Tijdelijk lagere pensioenpremie voor huisartsen in opleiding
SPH heeft, op verzoek van de SBOH, besloten een tijdelijke afwijkende afspraak voor de premie van huisartsen in opleiding te maken. Hierdoor bouwen ze tijdelijk minder pensioenkapitaal op. 
Vrouw achter laptop
Geef uw mening over SPH, onze dienstverlening en maatschappelijk verantwoord beleggen
We zijn erg benieuwd naar uw mening over ons, onze dienstverlening en over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Daarom nodigen wij u binnenkort uit om deel te nemen aan ons deelnemersonderzoek.
Christine Lindeboom
Column: Schuivende panelen
De wereld ziet er ineens heel anders uit dan een paar maanden geleden. Het is voor ons als SPH-bestuur op dit moment dan ook een kwestie van schaken op meerdere borden tegelijk.
vrouw in achtertuin
Beleggen in een gezonde toekomst: wat vindt u?
Wat betekent maatschappelijk verantwoord beleggen voor u? Waaraan moet het MVB-beleid van SPH volgens u voldoen?  Om beter inzicht te krijgen in uw wensen gaan bestuurders van SPH en BPV graag met u in gesprek over de beleggingen.  
Vrouw in tuin
Onze visie op maatschappelijk verantwoord beleggen
Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een belangrijk onderwerp voor SPH. Uit onderzoek weten we namelijk dat 87% van de huisartsen het belangrijk vindt dat SPH het pensioengeld van haar deelnemers maatschappelijk verantwoord belegt.
Vrouw met papieren
Betaal uw premie volledig en op tijd
Door elke maand uw pensioenpremie te betalen, bouwt u tijdens uw werkzame leven pensioenkapitaal op. In de nieuwe pensioenregeling is het nog belangrijker dat u elke maand op tijd  uw volledige premie betaalt.
afbouwen beleggingen
SPH zet afbouw beleggingen in Rusland door
Het bestuur van SPH is ontzet door de Russische invasie in Oekraïne en het hiermee gepaarde gaande geweld. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen in Oekraïne. SPH volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft besloten de beleggingen in Rusland versneld te verkopen.
Edwin
Video: Bestuur SPH over premienota en overgang naar nieuw systeem
SPH heeft een drukke periode achter de rug. Zo bouwen huisartsen sinds dit jaar hun pensioen op in een nieuwe pensioenregeling en is SPH overgestapt op een nieuw systeem bij Achmea Pensioen Services.
Eelco Blaauw
Eelco Blaauw directeur bestuursbureau SPH
Op 1 februari 2022 is Eelco Blaauw (52) gestart als directeur van het bestuursbureau van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH).
de feiten op een rij
De feiten over uw pensioen op een rij
Wat betekent de overgang naar de nieuwe pensioenregeling? En hoe voert SPH de pensioenregeling uit? We zetten de feiten kort en bondig voor u op een rij.
20220120 Premienota
Premienota 2022
Aanstaande vrijdag vallen de eerste premienota’s voor 2022 op uw deurmat. Hierop ziet u de eerste premie die u betaalt in de nieuwe pensioenregeling.
20220118 premienota 2022
E-learning: uw SPH-pensioen in 10 minuten
Wat gebeurt er met uw premie, en hoeveel pensioen kunt u later verwachten? Waarin wordt uw premie belegd? En wie beslist er eigenlijk over uw pensioen?
rekenmachine
Kijk terug: webinar pensioenpremie 2022
Volgend jaar start de nieuwe pensioenregeling voor alle huisartsen in Nederland. Bij deze nieuwe regeling hoort ook een nieuwe premie.
verhoging
Uw pensioen wordt verhoogd met 3,07%
Het bestuur heeft besloten om alle opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen bij SPH per 1 januari 2022 met 3,07% te verhogen.
beleggen
Beleggen in een gezonde toekomst
Duurzaamheid is voor huisartsen en dus voor SPH een belangrijk thema. Door bij onze beleggingskeuzes rekening te houden met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten willen we bijdragen aan een goed leefklimaat en een duurzame wereld.
Johan Reesink
Johan Reesink interim-voorzitter SPH
Johan Reesink is benoemd tot interim-voorzitter van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). De tijdelijke benoeming gaat in per 28 oktober 2021. Reesink zal deze rol vervullen tot medio volgend jaar.
Verhoging premie 2022
Verhoging premie vanaf 2022
In januari 2022 laten we u persoonlijk weten wat de nieuwe regeling voor u betekent, wat betreft de hoogte van de premie en verwacht pensioen.
Bram Stegeman treedt terug als voorzitter
Bram Stegeman treedt terug als voorzitter en bestuurslid SPH
Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Bram Stegeman per 4 oktober 2021 zijn functie als voorzitter en bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) neergelegd.
Reactie BPV op vertrek Bram Stegeman
Reactie BPV op vertrek Bram Stegeman
Het BPV-bestuur heeft kennis genomen van het nieuws van het plotselinge vertrek van Bram Stegeman als voorzitter van SPH.
Alex de Waal
Directeur Alex de Waal neemt afscheid van SPH
Begin 2022 zal Alex de Waal zijn werkzaamheden als directeur van het bestuursbureau van SPH beëindigen. Alex was vanaf november 2014 actief in deze rol.
Bram Stegeman treedt terug als voorzitter
Nieuw pensioenreglement per 1 juli van kracht
Per 1 juli 2021 is het vernieuwde pensioenreglement van kracht. In deze versie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Bram Stegeman treedt terug als voorzitter
SPH heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd
In 2020 heeft SPH de huisartsen in opleiding mogen verwelkomen, is de tijdelijke nieuwe pensioenregeling die geldt vanaf 2022 verder ontwikkeld en heeft SPH een nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie gekozen.
Pensioenplanner
Pensioenplanner beschikbaar voor 60-plussers
Speciaal voor deelnemers die binnenkort met pensioen (kunnen) gaan, is er een Pensioenplanner beschikbaar in de Mijn SPH-omgeving.
pensioenregeling 2.0
Weer nieuwe besluiten pensioenregeling 2.0
Na eerdere besluitvorming op 25 maart heeft de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) namens alle huisartsen op 19 mei weer een aantal belangrijke besluiten genomen over de nieuwe pensioenregeling.
Reactie BPV op vertrek Bram Stegeman
Jaarlijkse openbare VvA-vergadering: 17 juni
Op donderdag 17 juni 2021 wordt tijdens de jaarlijkse openbare vergadering van de VvA het jaarverslag van de BPV besproken.
Toeslagbeleid
Nieuw toeslagbeleid vanaf 2022
SPH probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dat geldt voor het pensioen dat u opbouwt en voor het pensioen dat u krijgt.
pensioenregeling
Nieuwe besluiten pensioenregeling 2.0
Na eerdere besluitvorming op 10 december heeft de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) namens alle huisartsen op 25 maart weer een aantal belangrijke besluiten genomen over de nieuwe pensioenregeling.
Reactie BPV op vertrek Bram Stegeman
Reactie BPV op artikel Volkskrant
Naar aanleiding van een artikel op de voorpagina van de Volkskrant van vrijdag 26 februari jl. is er onrust ontstaan over de beleggingen van SPH.
beleggen
Vraag en antwoord maatschappelijk verantwoord beleggen SPH
We kunnen ons goed voorstellen dat de recente berichten in de media over de beleggingen van SPH vragen bij u oproepen. Daarom hebben we hier enkele vragen en antwoorden op een rij gezet.
Bram Stegeman treedt terug als voorzitter
Reactie op artikel Volkskrant
Op vrijdag 26 februari publiceerde de Volkskrant een kritisch artikel over de beleggingen van SPH. In het artikel worden vraagtekens geplaatst bij de duurzaamheid van de beleggingen van SPH.
beleggen
Reactie SPH artikel Medisch Contact
In Medisch Contact 06 (11 februari 2021) stond een opinieartikel over de beleggingen van SPMS, het pensioenfonds van de medisch specialisten.
Chat