Reactie SPH op VBDO Benchmark ‘Responsible Investing’

28 november 2023
20231128 vodb nieuws afbeelding

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft haar jaarlijkse ranglijst gepubliceerd van duurzame pensioenfondsen. Op de getoetste onderdelen (governance, beleid, implementatie en accountability) halen we nagenoeg dezelfde beoordeling als vorig jaar. Onder aan de streep krijgt SPH 2,7 van de maximale 5 sterren. Dit is dezelfde eindscore als in het rapport van vorig jaar.

Het onderzoek van VBDO richt zich vooral op het beleid en de rapportage over duurzaamheid over 2022. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de daadwerkelijke beleggingen in de portefeuille. Dit betekent bijvoorbeeld dat het uitsluiten van beleggingen in fossiele bedrijven, geen impact zou hebben gehad op onze score. Op ons uitsluitingsbeleid behalen wij al het maximale aantal punten.

Hoewel onze score ten opzichte van vorig jaar niet is veranderd, hebben wij niet stilgezeten. Zoals ook is te lezen in ons eerste MVB-jaarverslag, zijn we druk bezig met een nieuwe visie voor de aandelenportefeuille en onderzoeken we de mogelijkheden voor een impactportefeuille.

Deze stappen leiden waarschijnlijk tot een hogere score. Maar belangrijker dan deze score vinden wij de mening en wensen van de huisartsen. Wij blijven ons inzetten voor een goed pensioen voor huisartsen en een duurzaam beleggingsbeleid.

Chat