U komt te overlijden

U wilt weten wat er geregeld is voor uw partner en kinderen mocht u komen te overlijden. Of u bent de partner of het kind en u wilt weten wat er is geregeld. U krijgt bericht van SPH over wat u dan moet doen.

Pensioen voor uw partner

Als u overlijdt krijgt uw partner recht op een partnerpensioen. Het partnerpensioen keren wij uit zolang uw partner leeft. Ook als uw partner na uw overlijden een nieuwe partner krijgt.

Voorwaarden partner

Met een partner bedoelen wij:

  • uw echtgenoot of echtgenote
  • uw geregistreerde partner
  • de partner met wie u ongehuwd of ongeregistreerd samenwoont. De verdere voorwaarden hierbij leest u in het pensioenreglement (pdf).

Overlijden melden

Inzicht in uw partnerpensioen

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) leest u hoeveel partnerpensioen er voor uw partner verzekerd is. Ook ziet u hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd en een schatting van hoeveel partnerpensioen u met dit pensioenkapitaal kunt aankopen op de pensioendatum. U krijgt elk jaar een UPO van ons. U vindt uw pensioenkapitaal ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast vindt u uw actuele pensioengegevens onder Mijn pensioen.

Pensioen voor uw kinderen

Als u overlijdt krijgen uw kinderen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen keren wij uit totdat uw kind 18 jaar wordt. Of, als uw kind studeert of invalide is, tot uiterlijk zijn of haar 27-jarige leeftijd.

Met uw kind bedoelen wij:

  • het kind dat in familierechtelijke betrekking tot u staat en van wie u de ouder bent;
  • het niet-erkende kind ten behoeve van wie aan u op het moment van uw overlijden een onderhoudsplicht had;
  • uw stiefkind of uw pleegkind dat door u werd onderhouden en opgevoed tot het moment van uw overlijden;
  • het kind dat onder uw gezag staat en dat u verplicht bent levensonderhoud te verstrekken;
  • het kind van de partner met wie u een samenwoonrelatie hebt en dat door u werd onderhouden en opgevoed tot het moment van uw overlijden.

Inzicht in het wezenpensioen

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) leest u hoeveel wezenpensioen er voor uw kind verzekerd is. Ook ziet u hoeveel pensioenkapitaal u hebt opgebouwd en een schatting van hoeveel wezenpensioen u met dit pensioenkapitaal kunt aankopen op de pensioendatum. U krijgt elk jaar een UPO van ons. U vindt uw pensioenkapitaal ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast vindt u uw actuele pensioengegevens onder Mijn pensioen.

Overlijden u en uw partner allebei? Dan verdubbelen wij het wezenpensioen.

Bent u arbeidsongeschikt? En hebben wij (een deel van) uw premie overgenomen? Dan bent u ook deelnemer en krijgen uw partner en kinderen pensioen van ons.

Hoe kunnen mijn partner en kinderen aanspraak maken op pensioen?

Zodra wij weten van uw overlijden, regelen wij het pensioen voor uw partner en kinderen. Woont u in Nederland? Dan hoeven uw partner en kinderen uw overlijden niet te melden. Wij krijgen dat automatisch door en nemen dan contact met hen op. Woont u in het buitenland? Dan moet uw partner of kind uw overlijden bij ons melden. Dit kan via bovenstaande knop. Wij ontvangen dan graag een afschrift van de akte van overlijden.

Chat