Uw pensioenpremie in 2024

8 januari 2024
20230108 uw pensioenpremie in 2024

De Belastingdienst heeft nieuwe bedragen voor het maximaal pensioengevend inkomen en de franchise gepubliceerd. Dit heeft gevolgen voor de pensioenpremie die u in 2024 aan SPH betaalt. Omdat het maximum pensioengevend inkomen is verhoogd tot €137.800 (2023: €128.810) en de wettelijke franchise tot €17.545 (2023: €16.322), kan uw pensioenpremie hoger zijn dan vorig jaar.

Premiepercentage blijft hetzelfde

Waarnemende en vrijgevestigde huisartsen, huisartsen in opleiding en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) betalen nu 23,94% premie over hun pensioengrondslag. Huisartsen in dienstverband betalen 24,62% premie over hun pensioengrondslag. Dat blijft zo in 2024. Maar de pensioengrondslag verandert door de nieuwe cijfers. 

Pensioengrondslag: pensioengevend inkomen minus franchise

We berekenen uw premie op basis van uw inkomensgegevens. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend inkomen – uw salaris of winst uit onderneming – verminderd met de wettelijke franchise. De franchise is het deel van uw inkomen waarover u geen premie betaalt omdat rekening wordt gehouden met de AOW. Over de pensioengrondslag betaalt u een premiepercentage per jaar.

Hoeveel premie u in 2024 maandelijks betaalt ziet u in uw premienota van januari.

Chat