Nieuwe regels ‘een ruimer jasje’ voor SPH

15 januari 2024
20240118 ruimer jasje
SPH probeert het pensioen van huisartsen ieder jaar te verhogen. We noemen dat ‘toeslag’. Toeslag kan alleen worden verleend als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Dit jaar verhoogt SPH de pensioenen per 1 januari 2024 met 6,7 procent. Wat maakt deze verhoging mogelijk? We spreken Cindy Centen van het pensioenbureau van SPH.

Cindy Centen


Het bestuur van het pensioenfonds wordt ondersteund door het zogenoemde pensioenbureau. Eén van de medewerkers hier is Cindy Centen. Zij werkt sinds twee jaar voor het pensioenfonds voor huisartsen en heeft jarenlange ervaring in de pensioenconsultancy. Ze woont in Duiven met haar man Henk en drie kinderen. Hobby’s: hardlopen, krachttraining, muziek en kleding maken.
cindy centen

Nieuwe regels 

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. Op 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen voldoen aan de nieuwe regels voor pensioenen (de Wet toekomst pensioenen). In de aanloop hier naartoe maakt SPH gebruik van tijdelijke regels voor het verhogen en verlagen van pensioen. Dit is mogelijk omdat de Vergadering van Afgevaardigden de intentie heeft uitgesproken om de opgebouwde pensioenen van huisartsen onder te brengen in de nieuwe pensioenwet. 

Vóórdat we besloten gebruik te maken van deze tijdelijke regels, hebben we hiervan de effecten onderzocht. Zo boog het bestuur zich onder meer over de vraag wat de langetermijngevolgen zijn van toeslagverlening op de korte termijn. De belangen van alle leeftijdsgroepen zijn daarin zorgvuldig afgewogen. Mede vanwege de dekkingsgraad van het fonds en de krappe mogelijkheden voor toeslag onder de oude regels, vindt SPH de keuze voor de tijdelijke regels passend. 

Ruimer jasje 

“Ons fonds heeft een dekkingsgraad van ongeveer 145 procent. Dat is best hoog”, vertelt Cindy Centen, medewerker op het pensioenbureau. “145 procent betekent dat we voor elke 100 euro die we nu en in de toekomst aan pensioen moeten uitkeren, 45 euro extra in kas hebben. Maar ondanks de goedgevulde kas is de oude wet een krap jasje die weinig ruimte biedt voor toeslag. De tijdelijke regels zijn een royaler jasje en geven ons juist meer bewegingsvrijheid voor het verlenen van toeslag.” 

Zowel werkende als gepensioneerde huisartsen profiteren van de toeslag. Gepensioneerde huisartsen ontvangen direct een hoger pensioen, werkende huisartsen ontvangen later een hoger pensioen. De toeslag geldt niet voor pensioenkapitaal dat is opgebouwd sinds 1 januari 2022. 

Balans zoeken 

Het bestuur houdt goed in de gaten of de belangen van álle huisartsen worden meegewogen in besluiten rondom toeslag. “Met toeslagen gaan we voorzichtig te werk. We zoeken naar een balans tussen de belangen van ouderen en jongeren. Met de toeslag per 1 januari doen we voldoende recht aan de verschillende groepen. Gepensioneerde deelnemers zien het direct terug in hun uitkering én we houden genoeg geld in kas zodat jongeren later ook kunnen profiteren van toeslag.” 

De pensioenen van SPH zijn onder meer gekoppeld aan de loonontwikkeling. Bij veel andere pensioenfondsen zijn pensioenen afhankelijk van de prijsinflatie. In de meeste jaren pakt deze keuze gunstig uit voor huisartsen: de lonen stijgen vaak harder dan de inflatie. Het jaar 2022 was in dat opzicht uitzonderlijk, omdat de prijsinflatie hoger uitviel dan de loonontwikkeling. “2023 is dus eigenlijk terug naar normaal.” 

De toeslag per 1 januari zegt niets over eventuele toekomstige toeslagen. Of er volgend jaar weer een toeslag komt, hangt af van de situatie op dat moment. “We blijven goede reserves aanhouden”, benadrukt Cindy. “Maar een pensioenfonds bestaat om mensen een pensioen uit te keren. Niemand heeft er wat aan als we op een zak geld blijven zitten.”

Chat