Premienota 2022

20 januari 2022
20220120 Premienota

Aanstaande vrijdag vallen de eerste premienota’s voor 2022 op uw deurmat. Hierop ziet u de eerste premie die u betaalt in de nieuwe pensioenregeling. Voor een deel van de huisartsen is sprake van een forse premiestijging. We begrijpen dat dit hard kan aankomen. De automatische incasso vindt vandaag plaats.

Nieuwe pensioenregeling sinds 1 januari

Vanaf 1 januari heeft SPH een premieregeling. In dit type pensioenregeling legt u elke maand premie in voor uw pensioen. Zo bouwt u een persoonlijk pensioenkapitaal op. Wij beleggen dit kapitaal voor u. In een premieregeling staat alleen de hoogte van de premie vast. Hoeveel pensioen u straks ontvangt, is nog niet zeker. Vanaf het 2e kwartaal van 2022 ziet u in uw persoonlijke portaal hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd.

Lees meer over de pensioenpremie

Bekijk het webinar over de pensioenpremie

Medio december organiseerden SPH en BPV samen een webinar over de pensioenpremie 2022. Hierin leggen we uit waarom de pensioenpremie hoger is en gaan we in op veelgestelde vragen.

Bekijk het webinar

Chat