Eerder of later met pensioen

In de SPH-pensioenregeling is 68 jaar de standaardleeftijd om uw pensioen in te laten gaan. Maar dat kan ook eerder of later: op zijn vroegst vanaf de maand volgend op de maand waarin u 63 jaar wordt, en uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd.

Uw pensioen begint altijd op de eerste van een maand. Als u uw ingangsdatum heeft gekozen, dan horen wij dat graag uiterlijk 3 maanden van tevoren.

Als u uw gewenste ingangsdatum aan ons heeft doorgegeven, krijgt u kort daarna een brief met een formulier om uw pensioen aan te vragen. We leggen hierin ook uit dat u een aantal keuzemogelijkheden heeft bij ingang van uw pensioen. U kunt kiezen voor:

  • deeltijd met pensioen gaan
  • uw pensioen vervroegen of uitstellen
  • ouderdomspensioen uitruilen tegen partnerpensioen en andersom
  • beginnen met een hoger ouderdomspensioen dat elk jaar lager wordt.

Eerder met pensioen

Eerder met pensioen gaan heeft gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. U stopt eerder met het betalen van de pensioenpremie. U bouwt dus ook minder pensioenkapitaal op en het pensioen moet over meer jaren worden uitbetaald. Dat betekent dat de uitkering lager is dan als u zou doorwerken tot 68 jaar. Ook het partnerpensioen zal lager zijn. U kunt uw SPH-pensioen laten ingaan vanaf de eerste maand nadat u 63 jaar geworden bent.

Wat moet u doen als u eerder met pensioen wilt?

Wilt u uw pensioen voor uw 68e laten ingaan, dan moet u hier zelf het initiatief voor nemen. Neem daarvoor contact  met ons op. Doe dit zes tot vier maanden voordat u uw pensioen wilt laten ingaan. U krijgt dan bericht van ons met een toelichting, een berekening van de hoogte van uw pensioen en een aanvraagformulier. Stuur ons dit aanvraagformulier uiterlijk drie maanden voor de gewenste ingangsdatum.

Later met pensioen

Bij later met pensioen gaan, wordt uw pensioen juist hoger. Uw pensioen betalen we namelijk korter uit, omdat u later begint. Vanaf het moment dat u 68 jaar wordt, hoeft u geen pensioenpremie meer te betalen. Het partner- of wezenpensioen wordt niet hoger als u langer blijft werken. Als u tijdens het uitstel zou overlijden, hebben uw partner en kinderen immers op dat moment recht op het partner- en wezenpensioen. Dat verandert dus niet. U kunt uw SPH-pensioen uitstellen tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd.

Wat moet u doen als u later met pensioen wilt?

Wilt u uw pensioen nog niet laten ingaan als u 68 jaar wordt? Laat u ons dit dan uiterlijk drie maanden voor uw 68e weten. Neem daarvoor contact met ons op. U krijgt dan een brief van ons met een toelichting, een berekening van de hoogte van uw pensioen en een aanvraagformulier. Stuur ons dit aanvraagformulier uiterlijk drie maanden voor de gewenste ingangsdatum.

Wat moet u doen als u het nog niet weet?

Als u nog niet weet wanneer u met pensioen wilt, dan gaan wij uit van de standaard ingangsleeftijd van 68 jaar. U krijgt ongeveer een half jaar voor uw 68e van ons een brief met een formulier om uw pensioen aan te vragen. In deze brief leggen we ook uit welke keuzemogelijkheden u heeft bij ingang van uw pensioen.

Heeft u ook pensioen bij een keuzeverzekeraar?

Dan mag u dat deel van uw pensioen laten ingaan tussen de 60 en 70 jaar. Keuzeverzekeraars gaan uit van een standaardingangsleeftijd van 65 jaar. Ruim voordat u 65 wordt krijgt u een brief met meer informatie.

Chat