SPH zoekt onafhankelijk voorzitter en bestuurder

30 januari 2023
SPH zoekt bestuurder en voorzitter
Huisartsen regelen hun pensioen samen, in een verplichte pensioenregeling. Dit gebeurt al bijna 50 jaar bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Met een beheerd vermogen van zo’n 10 miljard euro zorgt SPH ervoor dat meer dan 24.000 huisartsen voorzien zijn van een passende oudedags- en nabestaandenvoorziening. Voor het bestuur van het pensioenfonds zijn we op zoek naar pensioenprofessionals die willen bijdragen aan een zo goed mogelijk pensioen voor de huisartsen.

Vacatures

Momenteel zijn er 2 vacatures beschikbaar binnen het nieuwe bestuur van SPH. Download de profielen:
Onafhankelijk Voorzitter SPH (PDF)
Uitvoerend bestuurder IT, uitbesteding en risicomanagement (PDF)

Aanleiding

De complexiteit van het besturen van een pensioenfonds neemt toe. De wetgever en toezichthouder stellen steeds meer eisen aan de mate waarin pensioenfondsen in control zijn over hun werkzaamheden en de wijze waarop ze hierover verantwoording afleggen. De aansturing van uitvoeringsorganisaties vraagt constante aandacht en regie. En met de Wet Toekomst Pensioenen staan er grote ontwikkelingen in de pensioenwetgeving voor de deur. 

Daarnaast is ook de wereld van de huisartsen is in beweging: er is steeds meer diversiteit in deelnemers, en daarmee ook meer diversiteit in wat zij verwachten en nodig hebben van hun pensioenregeling. SPH gelooft dat de pensioendienstverlening beter, goedkoper en veel meer op maat kan en is daarom aan het transformeren naar een online pensioendienstverlener.

Kortom, er wordt in de komende tijd veel gevraagd van de bestuurders van het pensioenfonds. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het beleid van het fonds, de beleggingen, de uitvoering van de pensioenregeling en het voldoen aan wet- en regelgeving en moeten in staat zijn hier een stevige regie op te voeren. Wij vinden het niet langer reëel om bestuurders die primair huisarts zijn de volledige verantwoordelijkheid te laten dragen voor de uitvoering van de pensioenregeling.

One tier board

Daarom gaat SPH dit jaar over op een ander bestuursmodel, een zogenoemde one tier board (OTB). Deze bestaat uit uitvoerend bestuurders (UB’ers) en niet uitvoerend bestuurders (NUB’ers) met een onafhankelijk voorzitter. Hierbij zijn de uitvoerend bestuurders 3 (pensioen-)professionals en de niet-uitvoerend bestuurders (max 4) huisartsen. Dit is een beproefd model, waar steeds meer pensioenfondsen voor kiezen. Met dit model is SPH in staat het bestuur te verstevigen, haar ambitie voor de deelnemers te vervullen en de zichtbaarheid en verbintenis met huisartsen te bestendigen. 

 
Chat