Geef uw inkomensgegevens door

24 oktober 2022
Geef uw inkomensgegevens door

Om de pensioenpremie van vrijgevestigde en waarnemende huisartsen voor 2023 te berekenen, hebben we een aantal gegevens nodig. U kunt deze aan ons doorgeven tot 15 december. Klik hier om uw inkomensgegevens aan ons door te geven.

Uw pensioenopbouw en -premie wordt berekend op basis van de winst uit onderneming (wuo) van 3 jaar geleden én op basis van uw aantal gewerkte uren in dat jaar. Dat betekent dat wij uw inkomensgegevens en het aantal werkuren over 2020 nodig hebben. Bent u na 2020 gestart als vrijgevestigd of waarnemend huisarts? Geef dan een schatting van uw wuo en het aantal te werken uren van 2023 door. 

Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • Uw winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek 2020
  • De toe- of afname van uw oudedagsreserve 2020
  • Het aantal gewerkte uren in 2020
  • Een digitale kopie of scan van uw aangifte inkomensbelasting 2020

U vindt deze gegevens in uw aangifte inkomstenbelasting.

Huisartsen gestart na 2020

Huisartsen die na 2020 zijn gestart, vragen we om een reële schatting van hun inkomensgegevens over 2023 aan ons door te geven.

Wij ontvangen graag de volgende gegevens:
• Uw verwachte winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek in 2023
• De verwachte toe- of afname van uw oudedagsreserve in 2023
• Het aantal verwachte te werken uren in 2023

Aan de hand van een voorbeeld helpen we u met dit artikel bij het maken van een realistische schatting.

Geef een realistische schatting op
Als na het einde van het jaar blijkt dat uw schatting te hoog of te laat was, kunt u deze binnen 18 maanden laten aanpassen. Dit kan door uw gewerkte uren en uw winst uit onderneming voor ondernemersaftrek aan ons door te geven. Het verschil wordt dan verrekend. Heeft u vragen over de gegevens die u moet doorgeven, neem dan contact met ons op.

Na 3 jaar moeten wij van de fiscus uw pensioenpremie berekenen op basis van uw daadwerkelijke gerealiseerde winst uit ondernemen van 3 jaar daarvoor. Er vindt dan ook eventueel een correctie plaats over uw pensioenpremie en -opbouw over uw opgegeven schatting.

Inloggen met DigiD

U dient hiervoor in te loggen met uw DigiD. Heeft u problemen met inloggen via DigiD, bent u uw wachtwoord, inlognaam of beide vergeten? Kijk dan op www.digid.nl. SPH kan uw wachtwoord of inlognaam niet resetten.

Wat gebeurt er als u niet of niet op tijd reageert?

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de gegevens en voor de juistheid ervan.  Als wij uw gegevens niet tijdig ontvangen, gaan wij er van uit dat u volledig werkt als huisarts. Dit betekent dat wij uitgaan van de maximale wuo, het maximum aantal uren en de daarbij behorende premie. Als uw werkelijke wuo en/of het werkelijke aantal gewerkte uren lager is dan het maximum, dan loopt u het risico dat u fiscaal bovenmatig pensioen opbouwt. De eventuele fiscale gevolgen hiervan zijn voor uw eigen rekening.

Chat