U krijgt kinderen

Als u overlijdt krijgen uw kinderen recht op wezenpensioen. Wezenpensioen is een uitkering aan uw kind of kinderen. Uw kind krijgt dit pensioen als u bent overleden. Het wezenpensioen keren wij uit totdat uw kind 18 jaar wordt. Of, als uw kind studeert of invalide is, tot uiterlijk zijn of haar 27-jarige leeftijd.

Met uw kind bedoelen wij:

  • het kind dat in familierechtelijke betrekking tot u staat en van wie u de ouder bent;
  • het niet-erkende kind ten behoeve van wie u op het moment van uw overlijden een onderhoudsplicht had;
  • uw stiefkind of uw pleegkind dat door u werd onderhouden en opgevoed tot het moment van uw overlijden;
  • het kind dat onder uw gezag staat en dat u verplicht bent levensonderhoud te verstrekken;
  • het kind van de partner met wie u een samenwoonrelatie hebt en dat door u werd onderhouden en opgevoed tot het moment van uw overlijden.

Uw kinderen hoeven niet vooraf te zijn aangemeld

Uw kinderen krijgen recht op wezenpensioen als u overlijdt. Daarvoor hoeven ze niet te zijn aangemeld. U hoeft hiervoor dus niets te doen.

Inzicht in uw wezenpensioen

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) leest u hoeveel wezenpensioen er voor uw kind verzekerd is. Ook ziet u hoeveel pensioenkapitaal u hebt opgebouwd en een schatting van hoeveel wezenpensioen u met dit pensioenkapitaal kunt aankopen op de pensioendatum. U krijgt elk jaar een UPO van ons. U vindt uw pensioenkapitaal ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast vindt u uw actuele pensioengegevens Mijn pensioen .

Chat