Wat moet ik doen bij...

Dokter in blauw

Om uw pensioen goed te kunnen regelen, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig en moeten wij uw situatie kennen. Als daar veranderingen in zijn, moet u ons dat doorgeven. Hieronder staat om welke gegevens of situaties het gaat. 

 

Uw situatie verandert

Samenwonen

Trouwen of partnerregistratie

Kinderen

Scheiden

Einde samenwonen

Overlijden

Nieuw adres

 


Stoppen als huisarts

Meer of minder inkomen

Onbetaald verlof

Ziek of arbeidsongeschikt

Waardeoverdracht

Afkoop

Aanmelden bij SPH

Wijze beroepsuitoefening

Chat