Wijziging pensioenreglement per 1 juli 2022

1 juli 2022
Pensioenreglement 2022

Om de pensioenregeling begrijpelijk en passend bij de huisarts te houden, wordt deze regelmatig herzien. Per 1 juli 2022 is er weer een vernieuwd pensioenreglement van kracht.

De belangrijkste wijziging in het reglement betreft het zogenoemde variabele uitkeringscollectief. Dit wordt vanaf 2024 beschikbaar voor deelnemers die met pensioen gaan. Voor 2023 geldt een tijdelijke regeling. Deelnemers die met deze tijdelijke maatregel te maken

krijgen, ontvangen later dit jaar meer informatie hierover. Het volledige pensioenreglement is hier te vinden.

Chat