Ruimere regels voor verhogen pensioen

21 september 2023
20230921 transitie ftk

SPH probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. We noemen dat ‘toeslagverlening’. Toeslagverlening kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. SPH heeft ervoor gekozen om de komende jaren gebruik te maken van de mogelijkheid om ruimere regels te gebruiken bij de toeslagverlening.

Tijdelijke regels in aanloop naar nieuw pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen. Op 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen voldoen aan de nieuwe regels voor pensioenen (de Wet Toekomst Pensioenen). Wij bereiden ons daar nu en de komende tijd op voor. Tijdens deze periode mogen we gebruik maken van tijdelijke transitieregels voor het verhogen en verlagen van pensioen. Dit heet het transitie-financieel toetsingskader (transitie-ftk). Hier heeft SPH voor gekozen. Daar hoort bij dat we vóór 1 september 2023 een overbruggingsplan hebben moeten indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). In ons overbruggingsplan staat onder andere een onderbouwing waarom we voor het transitie-ftk kiezen.

Balans van het geheel

We hebben onderzocht wat in verschillende situaties en varianten het effect is van het transitie-ftk. Op het kunnen verlenen van toeslag op korte termijn, maar ook het effect op de lange termijn en wat dit betekent voor de belangen van de verschillende groepen deelnemers. We hebben daarbij gezocht naar een goede balans van dit geheel. Binnen het transitie-ftk ontstaat er binnen die balans vanaf een dekkingsgraad van 135 procent meer ruimte voor toeslag. SPH ziet de keuze voor het transitie-ftk daarom als een logische keuze.

Het bestuur van SPH besluit jaarlijks over de toeslag

Door gebruik te maken van het transitie-ftk krijgen we meer ruimte om uw pensioen te verhogen. Wat de tijdelijke nieuwe regels precies gaan betekenen voor de toeslagverlening per 1 januari 2024 is nu nog niet duidelijk. De loonontwikkeling van 30 juni bepaalt samen met de financiële positie van 30 september 2023 de verhoging per 1 januari 2024. Het bestuur van SPH neemt jaarlijks vóór 1 januari een besluit over de toeslagverlening. Aan het einde van dit jaar informeren we u over de toeslag die u zult ontvangen per 1 januari 2024. 

 

Chat