Pensioen voor uzelf of voor uw partner

U kunt, als uw partner daarmee instemt, ervoor kiezen om ouderdomspensioen en partnerpensioen met elkaar uit te ruilen. U kiest dan voor meer ouderdomspensioen voor uzelf of juist meer partnerpensioen voor uw partner. Kiest u voor deze optie, dan kunt u dat later niet meer wijzigen.

Als u geen partner heeft, wordt het partnerpensioen standaard uitgeruild voor meer ouderdomspensioen.

Meer ouderdomspensioen

Uitruil van partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen betekent dat u uw partnerpensioen - of een deel daarvan - inlevert om daarmee uw ouderdomspensioen te verhogen. Als u partnerpensioen uitruilt, ontvangt uw partner na uw overlijden minder of zelfs geen pensioen. Uw partner moet toestemming geven voor deze uitruil.

Meer partnerpensioen

Het is ook mogelijk om ouderdomspensioen uit te ruilen voor meer partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager, maar uw partner krijgt meer partnerpensioen op het moment dat u komt te overlijden. Het partnerpensioen mag na uitruil nooit hoger zijn dan het ouderdomspensioen dat na de omzetting overblijft.

Wat kunt u niet uitruilen?

Het ouderdoms- of partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft kunt u niet uitruilen. Ook niet met toestemming van uw ex-partner. Dit geldt ook voor aanvullend partnerpensioen en wezenpensioen. U kunt uw ouderdomspensioen niet omzetten in extra partnerpensioen als uw ouderdomspensioen daardoor te laag wordt. Uw ouderdomspensioen mag niet lager worden dan € 594,89 per jaar (2023).

Ga naar de Pensioenplanner voor meer inzicht in uw mogelijkheden

Onder 'Mijn pensioen' kunt u met behulp van de Pensioenplanner zelf bekijken wat de verschillende keuzemogelijkheden betekenen voor uw pensioenuitkering.

Let op: Op dit moment is de nieuwe 'Pensioenplanner' is nog niet beschikbaar. U kunt via onderstaande link bij uw huidige Pensioenplanner komen. Mogelijk heeft u een brief gehad waarin wij u voor de nieuwe premie verwijzen naar Mijn pensioen. Onze excuses daarvoor. De nieuwe premie vindt u op de premienota die u per post van ons ontvangt.

U kunt tot april 2023 terecht in het pensioenportaal voor de regeling tot 31 december 2021 van SPH.

Log in bij uw huidige Pensioenplanner

Heeft u ook pensioen bij een keuzeverzekeraar?

Dan gelden er voor dat deel andere regels voor het uitruilen van pensioen en is dit alleen mogelijk na toestemming van de keuzeverzekeraar. Neem in dat geval contact met ons op. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden.

Chat