Uw pensioen wordt verhoogd met 3,07%

14 december 2021
verhoging

Wij proberen uw opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen. Dit geldt voor pensioen dat u voor 2022 opbouwde in de oude regeling, voor pensioen dat wij uitkeren en straks ook voor pensioen dat na uw 58e is omgezet in stabiel pensioen. Een verhoging noemen wij ‘toeslagverlening’. U krijgt alleen een toeslag als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Toeslagen zijn dus voorwaardelijk en geen recht. Deze voorwaardelijke toeslagverlening is niet van toepassing op pensioenkapitaal dat u vanaf 2022 opbouwt.

De toeslag is ook dit jaar lager dan onze ambitie

Het bestuur heeft besloten om alle opgebouwde pensioenaanspraken en -uitkeringen bij SPH per 1 januari 2022 met 3,07% te verhogen. Dat is, net zoals voorgaande jaren, helaas minder dan waar we naar streefden. In het pensioenreglement is nu nog een ambitie opgenomen voor de hoogte van de toeslag: de loonontwikkeling plus 2,25%. Dat zou een toeslag van 5,19% betekenen. De toeslag voor 2022 is dus lager dan onze ambitie. Dit komt vooral door de lage rente, waardoor we veel extra geld in kas moeten houden.

Cijfers

De toeslag die u per 1 januari 2022 krijgt, is 3,07%. De backservice-pensioenen worden ook verhoogd met 2,94%. De standaardwinstdeling over het normpensioen is vastgesteld op 0%.

Vanaf 2022: streven naar zoveel mogelijk toeslag

Ieder jaar kijkt SPH hoeveel ruimte er is om de pensioenen te verhogen met een toeslag. Hoe hoog die toeslag kan zijn, staat voortaan los van de loonontwikkeling. We blijven ernaar streven om de pensioenen te verhogen met een toeslag. Hoe hoog de toeslag kan zijn hangt af van de financiële situatie in een jaar. SPH verwacht met het nieuwe toeslagbeleid de komende jaren de pensioenen meer te kunnen verhogen dan met het huidige toeslagbeleid. Dat is onzeker, en blijft afhangen van de financiële situatie van SPH in een jaar.

Inhaaltoeslag in heel goede tijden

Hoeveel toeslag er zou zijn verleend als SPH ieder jaar het pensioen volledig had kunnen verhogen, staat onder (gepensioneerde) huisartsen ook wel bekend als 'de lat'. In hele goede tijden zou SPH eerder gemiste toeslag kunnen inhalen totdat die 'lat' is bereikt. De ‘lat’ geeft eigenlijk een toeslagachterstand weer. De toeslagachterstand die is ontstaan tót de wijziging van de pensioenregeling blijft bestaan. Na de wijziging streven we niet meer uitdrukkelijk naar een bepaalde toeslaghoogte. Daardoor ontstaat er vanaf 2022 geen nieuwe toeslagachterstand.

Chat