Uitkomsten risico-onderzoek

16 januari 2024
deelnemersonderzoek site
In de afgelopen maanden hebben we onderzoek uitgevoerd onder zowel actieve als gepensioneerde huisartsen. Het onderzoek draaide om de vraag: hoeveel risico kunt en wilt u nemen met uw pensioengeld? Met die kennis kunnen wij ons beleggingsbeleid laten aansluiten bij de wensen van huisartsen. De vragenlijst is bijna 3.000 keer ingevuld. Het algemene beeld is dat jongere huisartsen meer risico willen nemen dan gepensioneerde huisartsen. 

Ook is duidelijk geworden dat het opgebouwde pensioen bij SPH een belangrijk deel is van het totale pensioen-inkomen (dat ook nog bestaat uit bijvoorbeeld AOW en eigen vermogen). Omdat huisartsen dus in bepaalde mate afhankelijk zijn van hun SPH-pensioen, kúnnen ze daarmee iets minder risico nemen. 

Met deze uitkomsten in de hand werkt SPH verder aan een beleggingsbeleid dat recht doet aan de wensen en mogelijkheden van huisartsen. We streven daarbij naar een goed pensioen voor al onze deelnemers, nu en in de toekomst.
Chat