Ons pensioenfonds

SPH staat voor Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. SPH is een pensioenfonds van, voor en door huisartsen.

Onze missie

SPH, het pensioenfonds van, voor en door huisartsen, is ervan overtuigd dat het nodig is dat huisartsen zich goed voorbereiden op hun financiële toekomst.

Omdat we zelf huisartsen zijn, kunnen wij ons inleven in het professionele leven en de persoonlijke financiën van onze collega’s. Wij luisteren goed naar de wensen en behoeften van onze collega-huisartsen en spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld van pensioenen.

Daarom organiseren wij een eigen pensioenregeling en ondersteunen de huisarts met financiële planning, nu en in de toekomst.

De organisatie

SPH is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds. Dit betekent dat vrijwel alle huisartsen in Nederland verplicht zijn om deel te nemen. Op SPH is dan ook de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) van toepassing.

Een verplichte beroepspensioenregeling moet draagvlak hebben. Daarvoor is de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) opgericht. Met lid worden van de BPV geeft u bestaansrecht aan SPH. De BPV is de opdrachtgever van SPH om de pensioenregeling uit te voeren. Met uw lidmaatschap heeft u invloed op uw pensioenregeling.

Het bestuur van SPH is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SPH. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. Dit bestuursbureau bestaat op dit moment uit een directeur, een bestuurssecretaris en zeven beleidsmedewerkers op de verschillende aandachtsgebieden vermogensbeheer, pensioenbeheer, communicatie, informatiemanagement en risicobeheer. Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat.

Verder besteden we ook taken uit. De administratie en de informatievoorziening aan u worden uitgevoerd door Achmea Pensioenservices. Het vermogensbeheer besteden we uit aan Achmea. We hebben een externe actuaris en een externe accountant. En indien nodig schakelen we externe deskundigen in.  

Chat