Samen met huisartsen naar nieuwe pensioenregeling

16 mei 2024
20240516 samen met de huisarts onderweg naar wtp
De regels voor pensioen in Nederland veranderen. Samen met huisartsen werkt ook SPH aan een nieuwe pensioenregeling. Projectleider Edwin Lambregts geeft een kijkje achter de schermen.

Wat gaat er gebeuren, Edwin?

“We werken aan een pensioenregeling die aansluit op de nieuwe pensioenwet. Zo moeten we beoordelen of we opgebouwde pensioenaanspraken omzetten naar de nieuwe regeling en een persoonlijk pensioenkapitaal.”

“Veel blijft ook hetzelfde. Zo zijn huisartsen in 2022 al overgestapt op een premieregeling. Daarin staat de hoogte van de premie vast en niet de pensioenuitkering later. Die grote stap hebben we al achter de rug.”

Wanneer moet alles klaar zijn?

“We hebben tot 2028 de tijd. Maar wij richten ons op 1 januari 2027. De voorbereidingen zijn sinds vorig jaar in volle gang. We hebben meerdere onderzoeken uitgevoerd onder huisartsen. Wat zijn hun pensioenwensen? Hoeveel risico kunnen en willen ze nemen? De uitkomsten hiervan nemen we mee in de besluitvorming.”

Wie maakt de beslissingen?

“Dat zijn de huisartsen zelf, in de Vergadering van Afgevaardigden. Deze 28 gekozen huisartsen maken keuzes over bijvoorbeeld de hoogte van de premie, de hoogte van pensioen dat

we nastreven en of er keuzes moeten komen in bijvoorbeeld beleggingsprofielen. Het is aan het bestuur van SPH om te beoordelen of de keuzes evenwichtig en uitvoerbaar zijn.”

Hoe staan we er nu voor?

“Voor het einde van dit jaar willen we definitieve keuzes maken. Zowel over de nieuwe regeling als het besluit over het omzetten van bestaande pensioenaanspraken naar persoonlijke pensioenpotjes. Deze keuzes vragen om een goede voorbereiding. Het belangrijkste is dat we alles samen met huisartsen doen. Met als doel een pensioenregeling die aansluit bij de behoeften van huisartsen en ook een goed pensioen blijft leveren.”

20240516 Edwin Lambregts

Wijzigingen door nieuwe pensioenwet Wtp

Er is veel te doen om de nieuwe pensioenwet (Wet toekomst pensioenen - Wtp). Deze wet vernieuwt het pensioenstelsel in Nederland en is dus ook belangrijk voor het pensioen van huisartsen. De huisartsen in de VvA en BPV verdiepen zich in de nieuwe pensioenwet en maken keuzes, rekening houdend met de wensen en behoeften van alle huisartsen. De nieuwe wet en de wijzigingen die daarbij horen staan de komende jaren dan ook prominent op het programma. Ook al merkt u er nu nog niets van.

Of het pensioen onder de nieuwe wetgeving beter wordt, weten we niet. Het is en blijft namelijk onzeker hoeveel pensioen iedereen later krijgt, omdat dat afhankelijk is van economische omstandigheden die we niet kunnen voorspellen. We doen ons best om op ieder moment te voorzien in duidelijke en eerlijke informatie. De nieuwe wetgeving brengt wel keuzes met zich mee die gevolgen hebben voor het pensioen, en geeft de kans om het pensioen nog beter te laten aansluiten op de huisarts van nu. Lees meer over de nieuwe pensioenwet.

Chat