Financiële situatie

Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?

De dekkingsgraad is een percentage dat aangeeft of het pensioenfonds kan voldoen aan haar toekomstige verplichtingen. Dat percentage wordt berekend door de bezittingen te delen door de verplichtingen. Een percentage boven de 100% is dan positief, maar ruim boven de 100% wordt gezien als verantwoord.

De dekkingsgraad per 30 juni 2022: 140,7%

De bezittingen van het pensioenfonds bestaan uit het vermogen. Het vermogen bestaat uit de betaalde premies en de beleggingsopbrengsten.

De verplichtingen van het pensioenfonds zijn de pensioenuitkeringen die nu en in de toekomst gedaan moeten worden.

Waarom is een dekkingsgraad van ruim boven de 100% nodig?

De dekkingsgraad zegt iets over de financiële situatie van het pensioenfonds op dit moment. Het is dus een momentopname waaruit niets blijkt over (toekomstige) onzekerheden. De bezittingen en verplichtingen zijn namelijk afhankelijk van:

De rentestand

De verplichtingen moeten berekend worden met de rentestand van nu. Is de rente laag zoals nu? Dan moet er nu meer geld staan om later het benodigde vermogen te hebben. Het vermogen groeit dan namelijk langzamer. De rentestand verandert permanent.

Hoe lang we leven

Leven we langer, dan moet er ook langer pensioen uitgekeerd worden. We weten nu niet hoe oud we gemiddeld worden over 20 of 30 jaar.

De situatie op de financiële markten

We beleggen met het vermogen. Een financiële crisis kan veel invloed hebben op ons vermogen.

Uw inkomensontwikkeling

Wij proberen met de toeslagverlening uw inkomensontwikkeling te volgen. Wij kunnen nu niet voorspellen hoe die ontwikkeling eruit gaat zien.

U mag van ons verwachten dat wij rekening houden met al die onzekerheden. Dat doen wij ook en om die reden is onze dekkingsgraad ruim boven de 100%.

Toegangsverlening en dekkingsgraad

De dekkingsgraad is alleen van belang voor tot en met 31 december 2021 opgebouwd pensioen, omgezet stabiel pensioen en ingegaan pensioen. Daarvoor geldt namelijk een voorwaardelijke toeslagverlening.

Het bestuur van SPH kijkt bij het toekennen van een toeslag niet alleen naar de dekkingsgraad. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is dit slechts een momentopname. Het bestuur kijkt naar de verwachtingen voor de toekomst ten aanzien van rendement en verplichtingen.

Hieronder ziet u het actuele verloop van de dekkingsgraad van SPH.

 Toeslagverlening en dekkingsgraad
Datum Dekkingsgraad
31 december 2021 137,4%
30 september 2021 134,9%
30 juni 2021 132,2%
31 maart 2021 129,1%
31 december 2020 128,0%
30 september 2020 129,6%
30 juni 2020 130,8%
31 maart 2020 133,1%
31 december 2019 134,5%
30 september 2019 134,3%
30 juni 2019 136,2%
31 maart 2019 137,4%
31 december 2018 138,6%
30 september 2018 139,8%
30 juni 2018 139,3%
31 maart 2018 138,6%
31 december 2017 137,3%
30 september 2017 135,1%
30 juni 2017 132,2%
31 maart 2017 129,8%
31 december 2016 127,1%
30 september 2016 127,5%
30 juni 2016 128,9%
31 maart 2016 131,6%
Rendement op pensioenkapitaal

SPH belegt in verschillende beleggingscategorieën: onder meer aandelen, bedrijfsobligaties en beleggingen in infrastructuur en vastgoed. We beleggen hierin met uw pensioenkapitaal. SPH heeft met de beleggingen de afgelopen jaren de volgende rendementen behaald.

  • 2018: 1%
  • 2019: 19%
  • 2020: 0%
  • 2021: 10% (t/m q3)

Niemand kan de toekomst voorspellen, dus hoeveel uw pensioenkapitaal bij uw pensionering waard zal zijn weten we niet zeker en hangt vooral af van onze beleggingsresultaten. Hoeveel pensioen u vervolgens met uw pensioenkapitaal kunt aankopen is ook onzeker, en hangt vooral af van de rente, de financiële positie van SPH en de levensverwachting op dat moment. Wel kunnen we een zo goed mogelijke schatting maken, waarin we uw pensioen in 3 scenario’s laten zien. In een slechtweerscenario gaan we uit van negatieve marktomstandigheden, in een goedweerscenario juist van positieve marktomstandigheden, en een zogenoemd verwacht scenario zit daar tussenin. In dat verwachte scenario rekenen we met een verwacht rendement van 3,6%.

Onder 'Mijn pensioen' kunt u vanaf eind maart 2022 zien hoe uw te verwachten pensioenkapitaal en pensioen in 3 scenario’s eruit zien. Ook laten we u jaarlijks op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zien hoe uw pensioenkapitaal zich ontwikkelt.

Chat