Wat is pensioen

Pensioen is een uitkering waardoor u ooit kunt stoppen met werken. Samen met de AOW vormt uw pensioen uw ‘oudedagsvoorziening’. Omdat de AOW vaak veel minder is dan u nu als huisarts verdient, is een aanvulling nodig om een te grote inkomensdaling na uw pensionering te voorkomen. Uw pensioen is zo'n aanvulling.

Maar het pensioen bij SPH is méér dan alleen een ‘oudedagsvoorziening’. Het bevat ook een partnerpensioen en wezenpensioen als u komt te overlijden. En mocht u arbeidsongeschikt raken, dan nemen we de premie van u over.

Als u in Nederland woont en werkt als huisarts, dan is in de meeste gevallen deelname aan de beroepspensioenregeling voor huisartsen verplicht. SPH is een beroepspensioenfonds en voert die regeling uit. Van, voor, en door huisartsen. Hierdoor is de pensioenpremie gedeeltelijk in de zorgtarieven verwerkt en kunnen we gebruikmaken van fiscale voordelen zoals de omkeerregeling. Door die regeling is uw premie nu aftrekbaar van de belasting.

Maar er zijn nog meer voordelen aan het gezamenlijk regelen van ons pensioen. Door samen pensioen op te bouwen hebben we schaalvoordeel, delen we de kosten van het beheren van ons vermogen, en kunnen we een stabiel rendement halen. Want met onze illiquide beleggingen, in bijvoorbeeld vastgoed, behalen we rendement tegen minder risico. Ook kunnen we ons aanzienlijk goedkoper verzekeren tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid. Bovendien, en dat wordt vaak vergeten, zorgen we ervoor dat u levenslang pensioen krijgt. Daarmee delen we het risico dat u veel langer zou leven dan gemiddeld en daardoor het geld op is. Het pensioen van SPH krijgt u tot uw overlijden. En dat alles zonder een keuring vooraf; de enige voorwaarde is dat u in Nederland woont en hier werkt als huisarts.

Meer weten over uw pensioenregeling?

Kijk dan bij Pensioen 1-2-3.

Chat