Volledig of gedeeltelijk pensioen

U kunt uw pensioen volledig laten ingaan of gedeeltelijk. U kunt dan in deeltijd met pensioen en nog in deeltijd werken. Deeltijdpensioen is mogelijk tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Daarna gaat het pensioen volledig in.

U kunt uw SPH-pensioen op zijn vroegst laten ingaan vanaf de eerste maand volgend op de maand waarin u 63 jaar wordt. U kunt vervolgens ieder percentage kiezen om met pensioen te gaan, met een minimum van 10%, en dat percentage stapsgewijs verhogen. Als u eenmaal heeft gekozen voor een percentage dan kunt u dit niet meer verlagen.

Voor het deel dat u blijft werken betaalt u nog premie en bouwt u nog steeds pensioenkapitaal op. Vanaf het moment dat u 68 jaar wordt, hoeft u geen pensioenpremie meer te betalen en bouwt u geen pensioenkapitaal meer op.

Heeft u ook pensioen bij een keuzeverzekeraar?

Dan gelden er voor dat deel andere regels en is deeltijdpensioen alleen mogelijk na toestemming van de keuzeverzekeraar. Neem in dat geval contact met ons op. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden.

Chat