Volledig of gedeeltelijk pensioen

U kunt uw pensioen volledig laten ingaan of gedeeltelijk. U kunt dan in deeltijd met pensioen en nog in deeltijd werken. Deeltijdpensioen is mogelijk tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Daarna gaat het pensioen volledig in.

U kunt uw SPH-pensioen op zijn vroegst laten ingaan vanaf de eerste maand volgend op de maand waarin u 63 jaar wordt. U kunt vervolgens ieder percentage kiezen om met pensioen te gaan en dat percentage stapsgewijs verhogen. Als u eenmaal heeft gekozen voor een percentage dan kunt u dit niet meer verlagen.

Voor het deel dat u blijft werken betaalt u nog premie en bouwt u nog steeds pensioenkapitaal op. Vanaf het moment dat u 68 jaar wordt, hoeft u geen pensioenpremie meer te betalen en bouwt u geen pensioenkapitaal meer op.

Ga naar de Pensioenplanner voor meer inzicht in uw mogelijkheden

Onder 'Mijn pensioen' kunt u met behulp van de Pensioenplanner zelf bekijken wat de verschillende keuzemogelijkheden betekenen voor uw pensioenuitkering.

Let op: Op dit moment is de nieuwe 'Pensioenplanner' is nog niet beschikbaar. U kunt via onderstaande link bij uw huidige Pensioenplanner komen.

Log in bij uw huidige Pensioenplanner

Heeft u ook pensioen bij een keuzeverzekeraar?

Dan gelden er voor dat deel andere regels en is deeltijdpensioen alleen mogelijk na toestemming van de keuzeverzekeraar. Neem in dat geval contact met ons op. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden.

Chat