Stabiel of variabel pensioen

Vanaf 2022 heeft SPH een zogenoemde premieregeling. Niet de hoogte van het pensioen later, maar de hoogte van de premie nu staat vast. De premie die u vanaf 2022 inlegt vormt, na aftrek van kosten en risicopremies, uw pensioenkapitaal. Dat pensioenkapitaal beleggen we zo goed mogelijk voor u en zetten we later om in een maandelijks pensioen. U kunt kiezen of dat een stabiel of een variabel pensioen wordt. Deze keuze geldt alleen voor het pensioenkapitaal dat u vanaf 2022 opbouwt, en niet voor eventueel pensioen dat u vóór 2022 heeft opgebouwd in de pensioenregeling die gold tot en met 31 december 2021.
stabiel

Stabiel pensioen

U kunt kiezen voor een stabiel pensioen. Een stabiel pensioen is een pensioen waarvoor dezelfde regels gelden als voor het pensioen dat u tot 2022 bij SPH opbouwde. Het is naar verwachting lager dan een variabel pensioen, maar ook zekerder. Stabiel pensioen kan verhoogd worden met een toeslag, of in uitzonderlijke situaties worden verlaagd.

Als u kiest voor een stabiel pensioen, dan zetten we uw pensioenkapitaal vanaf uw 58e stap voor stap om in een stabiel pensioen. Elk jaar een stukje, de rest blijven we beleggen. Op uw 68e is alles omgezet in een stabiel pensioen. U kunt deze keuze niet meer aanpassen, ook niet voor de premie die u de komende jaren nog gaat inleggen.

variabel

Variabel pensioen

Uw pensioenkapitaal wordt omgezet in een variabel maandelijks pensioen. Een variabel pensioen is naar verwachting hoger, maar minder zeker. Het pensioenkapitaal wordt namelijk ook na uw pensionering door belegd en jaarlijks aangepast aan behaalde resultaten. Uw ingegane pensioen gaat daardoor ieder jaar wat omhoog of omlaag.

Als u kiest voor een variabel pensioen, dan blijven we uw pensioenkapitaal beleggen. Bij uw pensionering vragen we of u bij uw keuze voor een variabel pensioen blijft, of dat u toch liever alsnog voor een stabiel pensioen kiest.

SPH kan naar verwachting vanaf 2024 zelf variabel pensioen uitkeren. Als u een variabel pensioen wilt en dat al eerder wilt laten ingaan, dan kunt u met uw pensioenkapitaal bij een andere aanbieder, meestal een verzekeraar, variabel pensioen aankopen. U kunt hiervoor offertes aanvragen.

U krijgt bericht van ons als u uw keuze moet maken

Op uw 58e vragen wij u om een keuze te maken tussen een stabiel en variabel pensioen. We spreiden risico’s door uw pensioenkapitaal niet in één keer maar stapsgewijs verspreid over 10 jaar om te zetten. Uw keuze bepaalt hoe risicovol we vanaf dat moment beleggen met uw pensioenkapitaal. Met de beleggingen sluiten we dan al aan op de keuze die u maakt over het pensioen dat u later krijgt.
Als u op uw 58e kiest voor stabiel pensioen, dan is die keuze definitief. Als u voor variabel pensioen kiest, maakt u bij uw pensionering nogmaals uw keuze, maar dan is deze definitief.

We informeren u over uw keuze tussen stabiel en variabel pensioen zodra dat voor u relevant is. We geven u dan inzicht in uw keuze en de gevolgen ervan voor de hoogte en zekerheid van uw pensioen.

Chat