Stabiel of variabel pensioen

Vanaf 2022 heeft SPH een zogenoemde premieregeling. Niet de hoogte van het pensioen later, maar de hoogte van de premie nu staat vast. De premie die u vanaf 2022 inlegt vormt, na aftrek van kosten en risicopremies, uw pensioenkapitaal. Dat pensioenkapitaal beleggen we zo goed mogelijk voor u en zetten we later om in een maandelijks pensioen. U kunt kiezen of dat een stabiel of een variabel pensioen wordt. Deze keuze geldt alleen voor het pensioenkapitaal dat u vanaf 2022 opbouwt, en niet voor eventueel pensioen dat u vóór 2022 heeft opgebouwd in de pensioenregeling die gold tot en met 31 december 2021.

Bekijk de e-learning over stabiel of variabel pensioen
Wij begrijpen dat het misschien wat vroeg of onwennig voelt om nu al een keuze te maken over uw pensioen. Daarom helpen we u er graag bij. In een korte video van ongeveer 5 minuten legt Edwin de Vaal, huisarts en bestuurslid van SPH, u meer uit over de keuze die u moet maken. Pak uw brief erbij en bekijk de video.

Bekijk hier de video

elearning300
stabiel

Stabiel pensioen

U kunt kiezen voor een stabiel pensioen. Een stabiel pensioen is een pensioen waarvoor dezelfde regels gelden als voor het pensioen dat u tot 2022 bij SPH opbouwde. Het is naar verwachting lager dan een variabel pensioen, maar ook zekerder. Stabiel pensioen kan verhoogd worden met een toeslag, of in uitzonderlijke situaties worden verlaagd.

Als u kiest voor een stabiel pensioen, dan zetten we uw pensioenkapitaal vanaf uw 58e stap voor stap om in een stabiel pensioen. Elk jaar een stukje, de rest blijven we beleggen. Op uw 68e is alles omgezet in een stabiel pensioen. U kunt deze keuze niet meer aanpassen, ook niet voor de premie die u de komende jaren nog gaat inleggen.

variabel

Variabel pensioen

Uw pensioenkapitaal wordt omgezet in een variabel maandelijks pensioen. Een variabel pensioen is naar verwachting hoger, maar minder zeker. Het pensioenkapitaal wordt namelijk ook na uw pensionering door belegd en jaarlijks aangepast aan behaalde resultaten. Uw ingegane pensioen gaat daardoor ieder jaar wat omhoog of omlaag.

Als u kiest voor een variabel pensioen, dan blijven we uw pensioenkapitaal beleggen. Bij uw pensionering vragen we of u bij uw keuze voor een variabel pensioen blijft, of dat u toch liever alsnog voor een stabiel pensioen kiest.

SPH kan naar verwachting vanaf 2024 zelf variabel pensioen uitkeren. Als u een variabel pensioen wilt en dat al eerder wilt laten ingaan, dan kunt u met uw pensioenkapitaal bij een andere aanbieder, meestal een verzekeraar, variabel pensioen aankopen. U kunt hiervoor offertes aanvragen.

Bent u 58 jaar of ouder

Als u op 1 januari 2022 al 58 jaar of ouder bent, dan krijgt u in september 2022 een brief van ons. We vragen u daarin om uw keuze te maken tussen stabiel en variabel pensioen. Bij uw keuze zijn deze drie dingen goed om te onthouden:

  • De keuze die u gaat maken gaat over uw pensioenkapitaal. Dat bouwt u op in de nieuwe pensioenregeling van SPH. Het gaat dus alleen over de premie die u betaalt tussen januari 2022 en het moment waarop u uw pensioen laat ingaan. Al het pensioen dat u heeft opgebouwd vóór 2022 wordt nog opgeteld bij de bedragen die u in uw brief ziet.
  • De hoogte van uw pensioen uit de nieuwe pensioenregeling is nog onzeker. Wel maken we een zo goed mogelijke schatting voor u, waarin we uw pensioen steeds in 3 scenario’s laten zien. U ziet bedragen
    - in een slechtweerscenario, dat is als het economisch tegenzit,
    - in een verwachtweerscenario, dat is zoals we vermoeden dat het gaat,
    - en in een goedweerscenario, dat is als het beter gaat dan we nu verwachten.
  • Om het overzichtelijk te houden gaan we er in onze berekeningen vanuit dat u uw pensioen op uw 68e laat ingaan. Maar dat hoeft niet: u kunt het ook eerder of later laten ingaan

Uw keuze is belangrijk, want deze keuze heeft invloed op de hoogte en zekerheid van uw pensioen straks. Lees daarom uw brief goed, en bekijk aandachtig de bedragen in uw persoonlijke bijlage. We willen dat uw pensioen past bij de risico’s die u kunt en wilt nemen. Maak daarom op tijd uw keuze: u kunt die tot 1 december 2022 doorgeven via het contactformulier.

U krijgt bericht van ons als u uw keuze moet maken

Dat nu ook iedereen die al ouder is dan 58 alsnog een keuze moet maken, komt doordat de keuze bij de nieuwe regeling hoort die in 2022 is ingegaan. Normaal vraagt SPH u op uw 58e om een keuze te maken tussen een stabiel en variabel pensioen. We spreiden risico’s door uw pensioenkapitaal niet in één keer maar stapsgewijs verspreid over 10 jaar om te zetten. Uw keuze bepaalt hoe risicovol we vanaf dat moment beleggen met uw pensioenkapitaal. Met de beleggingen sluiten we dan al aan op de keuze die u maakt over het pensioen dat u later krijgt.
Als u op uw 58e kiest voor stabiel pensioen, dan is die keuze definitief. Als u voor variabel pensioen kiest, maakt u bij uw pensionering nogmaals uw keuze, maar dan is deze definitief.

We informeren u over uw keuze tussen stabiel en variabel pensioen zodra dat voor u relevant is. We geven u dan inzicht in uw keuze en de gevolgen ervan voor de hoogte en zekerheid van uw pensioen.

Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik zo weinig pensioen van SPH?

De brief die u kreeg over uw keuze tussen stabiel en variabel pensioen gaat alleen over het pensioenkapitaal dat u opbouwt in de nieuwe pensioenregeling van SPH. Die is gestart op 1 januari 2022. Het gaat dus alleen om de premie die u inlegt vanaf 2022 tot het moment waarop u uw pensioen laat ingaan. Als u al langer deelnemer bent van SPH, dan heeft u een (groot) deel van uw pensioen opgebouwd vóór 2022. Al het pensioen dat u heeft opgebouwd vóór 2022 wordt nog opgeteld bij de bedragen die u in uw brief ziet.

U ziet uw voor 2022 opgebouwde pensioen niet terug in de brief over stabiel en variabel pensioen. U kunt uw totale pensioen wel inzien via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u zowel het pensioen dat u bij SPH opbouwde tót 2022 als eventueel elders opgebouwd pensioen.

Hoe geef ik mijn keuze door?
Lees de brief die u thuis kreeg goed, en bekijk aandachtig de bedragen in uw persoonlijke bijlage. We willen namelijk dat u de keuze maakt die het beste bij u past. Als u eruit bent, vult u het antwoordformulier in dat bij de brief zit. Via ons contactformulier laat u ons uw keuze weten, door daarbij een scan van dat antwoordformulier te uploaden. Doe dit vóór 1 december. U krijgt bericht van ons als wij uw keuze hebben ontvangen.
Ik moet vóór 2022 opgebouwd pensioen nog optellen bij de bedragen in de brief. Waar vind ik dat opgebouwde pensioen?

U kunt uw totale pensioen inzien via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u zowel het pensioen dat u bij SPH opbouwde tót 2022, een schatting van pensioen uit uw vanaf 2022 opgebouwde pensioenkapitaal, als eventueel elders opgebouwd pensioen. Ook krijgt u in september uw Uniform Pensioenoverzicht. Daarin ziet u uw voor 2022 opgebouwde pensioen. U krijgt een aparte brief over uw pensioenkapitaal vanaf 2022 en het pensioen dat u op basis daarvan kunt verwachten.

Al het pensioen dat u bij SPH heeft opgebouwd vóór 2022 wordt nog opgeteld bij de bedragen die u in uw brief over stabiel en variabel pensioen ziet. De brief gaat alleen over het pensioenkapitaal dat u opbouwt in de nieuwe pensioenregeling van SPH. Die is gestart op 1 januari 2022. Het gaat dus alleen om de premie die u inlegt vanaf 2022 tot het moment waarop u uw pensioen laat ingaan. Als u al langer deelnemer bent van SPH, dan heeft u een (groot) deel van uw pensioen opgebouwd vóór 2022.

Ik zie verschillen tussen de bedragen in de brief en die op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe kan dat?

De hoogte van uw pensioen uit de nieuwe pensioenregeling is onzeker. We maken we een zo goed mogelijke schatting voor u, waarin we uw pensioen steeds in 3 scenario’s laten zien. De bedragen in die schatting zijn van veel aannames afhankelijk.

De bedragen in de brief zijn berekend met de gegevens die op 1 augustus 2022 beschikbaar waren, met als aanname dat u uw pensioen op uw 68e laat ingaan. De bedragen op www.mijnpensioenoverzicht.nl zijn berekend met als aanname dat u uw pensioen laat ingaan op het moment dat uw AOW ingaat. En ze worden ieder kwartaal opnieuw berekend met actuele gegevens. Daarom verschillen deze bedragen van de schatting in uw brief.

Wat gebeurt er als ik mijn keuze heb doorgegeven?

Zodra wij uw keuze hebben ontvangen, verwerken wij die in onze administratie. U krijgt bericht van ons waarin wij uw keuze bevestigen. In december passen wij de beleggingen aan op uw keuze, en begin volgend jaar krijgt u daar een bevestiging van.

Net als nu blijft u jaarlijks een pensioenoverzicht ontvangen. En ongeveer een half jaar voordat u 68 wordt krijgt u van ons bericht over uw pensionering en de keuzes die u daarbij mag maken. Wilt u al eerder informatie over uw keuzes bij pensionering, kijk dan op de pagina 'met pensioen gaan'

Heb ik nog meer keuzes in mijn pensioen?

U heeft rond uw pensionering verschillende keuzemogelijkheden in uw SPH-pensioenregeling. Zo kunt u kiezen wanneer u uw SPH-pensioen laat ingaan en of u dat gedeeltelijk of volledig doet. Ook kunt u partnerpensioen omzetten in een hoger pensioen voor uzelf, of pensioen voor uzelf omzetten in meer pensioen voor uw partner. Daarnaast kunt u kiezen voor een hogere pensioenuitkering aan het begin van uw pensioen en een steeds lagere uitkering naarmate de jaren verstrijken (hoog-laagpensioen).

Wij informeren u graag over uw keuzemogelijkheden, de eventuele (fiscale) voorwaarden waar u aan moet voldoen en de gevolgen voor uw pensioenuitkering. Neem hiervoor contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met onze financiële planners. Zij kunnen u helpen met het maken van een financieel totaalplaatje. Waarbij ook alle fiscale regels en mogelijkheden nauwkeurig worden uitgewerkt, zodat u nog beter weet wat u straks te besteden heeft.

Chat