Stabiel of variabel pensioen

Vanaf 2022 heeft SPH een zogenoemde premieregeling. Niet de hoogte van het pensioen later, maar de hoogte van de premie nu staat vast. De premie die u vanaf 2022 inlegt vormt, na aftrek van kosten en risicopremies, uw pensioenkapitaal. Met dat pensioenkapitaal koopt u een stabiel of variabel pensioen in. Deze keuze geldt alleen voor het pensioenkapitaal dat u vanaf 2022 opbouwt, en niet voor eventueel pensioen dat u vóór 2022 heeft opgebouwd in de pensioenregeling die gold tot en met 31 december 2021.

Stabiel pensioen

Een stabiel pensioen is een pensioen waarvoor dezelfde regels gelden als voor het huidige pensioen. Uw pensioenkapitaal wordt vanaf uw 58e geleidelijk omgezet in een stabiel pensioen bij SPH. Het bedrag dat u na uw pensioen maandelijks krijgt is redelijk zeker en kan verhoogd worden met een toeslag. In uitzonderlijke situaties kan het pensioen verlaagd worden.

Variabel pensioen

Uw pensioenkapitaal wordt omgezet in een variabel maandelijks pensioen. Een variabel pensioen is naar verwachting hoger, maar minder zeker. Het pensioen wordt namelijk doorbelegd en jaarlijks aangepast aan behaalde resultaten. Het kan dus ieder jaar wat omhoog of omlaag gaan.

SPH biedt naar verwachting vanaf 2023 zelf variabel pensioen aan. Zolang SPH nog geen variabel pensioen aanbiedt, kunt u met uw pensioenkapitaal bij een andere aanbieder, meestal een verzekeraar, variabel pensioen aankopen. U kunt hiervoor offertes aanvragen.

Wanneer maakt u deze keuze?

Op uw 57e vraagt SPH u een voorlopige keuze te maken voor een stabiel of variabel pensioen. Als u dan kiest voor stabiel pensioen, dan is die keuze definitief. Als u voor variabel pensioen kiest, maakt u bij uw pensionering nogmaals uw keuze, maar dan is deze definitief.

Bent u op 1 januari 2022 al 57 of ouder? Dan vragen we u in 2022 om alsnog uw voorlopige keuze te maken.

We informeren u over uw keuze tussen stabiel en variabel pensioen zodra dat voor u relevant is. We geven u dan inzicht in uw keuze en de gevolgen ervan voor de hoogte en zekerheid van uw pensioen.