Ziek of arbeidsongeschikt

Bij arbeidsongeschiktheid heeft u vooral zorgen om uw gezondheid. Maar waarschijnlijk ook zorgen over uw financiële situatie nu en in de toekomst. Want arbeidsongeschiktheid heeft grote gevolgen voor uw pensioen. Daarin kunnen wij u een beetje ontlasten, doordat we voorzieningen hebben voor als u arbeidsongeschikt bent. Om voor die voorzieningen in aanmerking te komen, moet u melden dat u arbeidsongeschikt bent.

Pensioenkapitaal opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Om ervoor te zorgen dat u ook bij arbeidsongeschiktheid voldoende pensioenkapitaal opbouwt, is er de zogeheten ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’. Hiermee wordt uw pensioenpremie tijdens uw arbeidsongeschiktheid volledig of gedeeltelijk doorbetaald. Zo bouwt u ook pensioenkapitaal op als u arbeidsongeschikt bent.

Voor de huisarts in loondienst die geen DGA is, is er daarnaast een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat is een aanvullende uitkering die u onder voorwaarden kunt krijgen als u arbeidsongeschikt wordt.

Wanneer krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen?

U komt als huisarts in dienstverband in aanmerking voor arbeidsongeschiktheidspensioen als u recht heeft op een WIA-uitkering. U moet dan zelf contact met ons opnemen. Wij vragen u dan de beschikking van het UWV naar ons te sturen. Op grond van deze beschikking wordt uw aanvraag voor arbeidsongeschiktheidspensioen beoordeeld.

Wanneer nemen wij uw premie over?

Om in aanmerking te komen voor premieovername bij arbeidsongeschiktheid moet u voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • u bent minimaal 25% arbeidsongeschikt voor het beroep van huisarts
  • u bent minimaal één jaar aaneengesloten ten minste 25% arbeidsongeschikt
  • u heeft alle pensioenpremies betaald
  • u heeft uw arbeidsongeschiktheid op tijd – binnen 2 jaar na uw eerste ziektedag – bij ons gemeld.

Als u aan al deze voorwaarden voldoet heeft u - na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, wat we de wachtperiode noemen - recht op maximaal drie jaar premievrijstelling.

Na deze periode van drie jaar geldt een extra voorwaarde. U heeft vanaf dat moment alleen recht op premievrijstelling als u een uitkering krijgt op grond van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of de WIA. U heeft recht op de premievrijstelling zolang u de uitkering krijgt. Uiterlijk tot het moment dat u met pensioen gaat.

Let op: als u uw arbeidsongeschiktheid te laat bij ons meldt, dan heeft dit gevolgen voor de overname van uw pensioenpremie.

Meld ons zo snel mogelijk dat u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt wordt willen we dit zo snel mogelijk van u weten. Om in aanmerking te komen voor premievrijstelling moet u uiterlijk binnen 2 jaar na uw eerste ziektedag melden dat u volledig arbeidsongeschikt bent en volledig met uw werkzaamheden als huisarts bent gestopt. En bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; in het jaar dat volgt op het jaar waarin uw arbeidsongeschiktheid ontstond, uiterlijk 2 jaar na de eerste ziektedag.

Als u uw arbeidsongeschiktheid niet binnen de termijn van 2 jaar na de eerste ziektedag bij ons heeft gemeld, kunt u dit alsnog doen. U kunt dan alsnog in aanmerking komen voor premievrijstelling, als u aan de overige voorwaarden voor premievrijstelling voldoet. In dat geval gaat de premievrijstelling op zijn vroegst in vanaf de eerste van de maand die volgt op de datum waarop de melding van de premievrijstelling door ons is ontvangen.

U meldt uw arbeidsongeschiktheid door een ingevuld ‘Machtigingsformulier Movir’ (pdf) naar ons te sturen via de roze knop. Met deze melding vraagt u ons om overname van uw premie.

Arbeidsongeschiktheid melden

Movir N.V. stelt uw arbeidsongeschiktheid vast

Movir N.V. verzorgt voor ons het vaststellen van de mate van beroepsarbeidsongeschiktheid en de aanwezigheid van een inkomensvervangende uitkering. Ook het moment waarop u arbeidsongeschikt bent geworden en hoe lang u arbeidsongeschikt was of zult zijn, stelt Movir vast.

Movir gaat uit van beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat zij kijken voor hoeveel procent u niet meer werkzaam kunt zijn als huisarts. Movir doet haar vaststelling voor ons. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet bij Movir een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Hulp nodig?

Wij begrijpen dat er bij arbeidsongeschiktheid veel op u afkomt. En dat uw financiële situatie misschien niet het eerste is waar u aan denkt, maar wel voor onrust kan zorgen. Neem daarom contact met ons op, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Chat