Werken aan een milieuvriendelijke beleggingsportefeuille

12 april 2024
Huisarts geeft bloemen water in tuin
Klimaat & milieu is een van de focusthema’s binnen ons beleggingsbeleid. De uitstoot van schadelijke stoffen is een urgent probleem. Via onze beleggingen in bedrijven, infrastructuur en vastgoed, hebben ook wij invloed op het milieu en het klimaat.

Daarnaast beïnvloeden klimaatrisico’s de waarde van de beleggingen in onze portefeuille. Daarom is ‘klimaat’ vanuit zowel financieel als maatschappelijk oogpunt een belangrijk thema voor SPH.

CO2-voetafdruk

Hier houden we op verschillende manieren rekening mee in onze beleggingskeuzes. Zo verkleinen we de CO2-voetafdruk van onze beleggingen. Als pensioenfonds hebben wij ons gecommitteerd aan een doelstelling in lijn met het Parijs-akkoord: een per saldo CO2-neutrale beleggingsportefeuille in 2050. Als tussentijds doel hebben wij ons toegelegd op het realiseren van 50 procent CO2 -reductie in 2030 ten opzichte van 2019.

Onze beleggingen worden beheerd door externe vermogensbeheerders. Door duidelijke afspraken te maken met deze beheerders bewegen wij richting een CO2-neutrale beleggingsportefeuille. Deze beheerders zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot van hun deel van de portefeuille onder een plafond blijft, dat jaarlijks met 7 procent wordt verlaagd. 

Bijdrage leveren

Het is belangrijk om hierbij het uiteindelijke doel voor ogen te houden: een bijdrage leveren aan een CO-2 neutrale samenleving. Het zijn uiteindelijk de landen en bedrijven waarin wij investeren die een transitie moeten doormaken. 

Dat de CO2-uitstoot van onze beleggingen daalt, betekent niet direct dat er wereldwijd minder CO2 wordt uitgestoten. Daarom proberen wij ook via andere middelen hierop in te spelen, zoals met ons dialogenprogramma. 

Ook moedigen we, via onze vermogensbeheerders, bedrijven aan CO2-reductiedoelstellingen vast te leggen en uitgebreider over hun inspanningen te rapporteren. Bewustwording zien wij daarin als de eerste stap naar verandering. 
 

Andere MVB-ontwikkelingen 

Dit voorjaar verschijnt ons tweede MVB-jaarverslag. Daarin leest u alles over onze vorderingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Daarnaast is er vanuit de Vereniging van Afgevaardigden (VvA) van de Beroepspensioenvereniging Huisartsen een adviescommissie ‘Voorkeuren Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)’ van start gegaan. Deze commissie zal een dialoog faciliteren tussen de VvA en het fonds over het huidig en toekomstige MVB-beleid. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden voor onze MVB-nieuwsbrief.

Icoon klimaat
Chat