Nieuw toeslagbeleid vanaf 2022

2 mei 2021
Toeslagbeleid

SPH probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dat geldt voor het pensioen dat u opbouwt en voor het pensioen dat u krijgt. Die verhoging noemen we een toeslag; de toeslag is een procentuele verhoging van uw pensioen. SPH betaalt de toeslag uit de reserves van het pensioenfonds. U krijgt alleen toeslag als de financiële positie van SPH dat toelaat. Toeslagen zijn voorwaardelijk en geen recht.

Nu: streven naar loonontwikkeling plus 2,25%

SPH heeft nu een hoge ambitie voor toeslagverlening. We kijken naar de CAO-lonen bij de overheid: met het percentage dat deze lonen stijgen, willen wij ook uw pensioen laten stijgen. En als onze financiële positie het toelaat, kunnen wij een extra verhoging geven van 2,25%. Deze ambitie halen we al een aantal jaren niet, en we verwachten dat ook in de komende jaren niet te kunnen halen. Daarom is de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuw toeslagbeleid. Vanaf 2022 kijken we niet meer naar de hoogte van de loonontwikkeling.

Straks: streven naar zoveel mogelijk toeslag

Ieder jaar kijkt SPH hoeveel ruimte er is om de pensioenen te verhogen met een toeslag. Hoe hoog die toeslag kan zijn, staat vanaf 2022 los van de loonontwikkeling. We blijven ernaar streven om de pensioenen te verhogen met een toeslag. Hoe hoog de toeslag kan zijn hangt af van de financiële situatie in een jaar. SPH verwacht ook met het nieuwe toeslagbeleid de komende jaren de pensioenen te kunnen blijven verhogen. Met hoeveel is onzeker en blijft afhangen van de financiële situatie van SPH in een jaar.

Inhaaltoeslag in heel goede tijden

Hoeveel toeslag er zou zijn verleend als SPH ieder jaar het pensioen volledig had kunnen verhogen, staat onder (gepensioneerde) huisartsen ook wel bekend als 'de lat'. In heel goede tijden zou SPH eerder gemiste toeslag kunnen inhalen totdat die 'lat' is bereikt. De ‘lat’ geeft eigenlijk een toeslagachterstand weer. De toeslagachterstand die is ontstaan tót de wijziging blijft bestaan. In heel goede tijden zou dit dus alsnog ingehaald kunnen worden. Na de wijziging streven we niet meer uitdrukkelijk naar een bepaalde toeslaghoogte. Daardoor ontstaat er vanaf 2022 geen nieuwe toeslagachterstand, en kan er dus ook niets meer worden 'ingehaald'.

Chat