Pensioen in het buitenland

Als u met pensioen bent en niet in Nederland woont, zijn er 3 verschillen ten opzichte van pensioen in Nederland ontvangen.

  • Wij weten niet automatisch waar u woont.
  • Wij weten niet automatisch of u in leven bent.
  • De inhouding op uw bruto pensioenuitkering is anders.

Welke gegevens hebben we van u nodig als u in het buitenland woont?

Hieronder leest u per onderwerp wat wij van u verwachten.

Uw adres

Als u in Nederland woont, weten wij uw adres via de Basisregistratie Personen (BRP). Als u in het buitenland woont, kunnen wij uw adres niet nagaan in een dergelijk systeem. Meld het ons daarom als u verhuist vanuit het buitenland naar een ander adres in dit land. Of een ander land buiten Nederland.

Geef uw adreswijziging door

Of u in leven bent

Voor het uitkeren van pensioenen is het voor ons belangrijk om te weten of u in leven bent. Als u in Nederland woont, weten wij dat automatisch via de Basisregistratie Personen. Als u in het buitenland woont, weten we dat niet. Daarom moet u ons, als u in het buitenland woont, elk jaar het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ (pdf) sturen.

Of wij loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten inhouden

De inhouding op uw bruto pensioenuitkering is anders. Wij houden geen bijdrage in voor de Zorgverzekeringswet, tenzij het College voor Zorgverzekeringen hiervoor opdracht geeft. Meer informatie vindt u op de website zorginstituutnederland.nl.

Het kan ook zijn dat u geen loonbelasting en premies volksverzekeringen hoeft af te dragen in Nederland. Als u wilt dat wij deze bedragen niet inhouden op uw pensioen, dan heeft u een verklaring nodig van de Belastingdienst. Een verzoek voor het afgeven van deze verklaring kunt u sturen naar:

Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen

Chat