Reactie BPV op artikel Volkskrant

10 maart 2021
Reactie BPV op vertrek Bram Stegeman

Naar aanleiding van een artikel op de voorpagina van de Volkskrant van vrijdag 26 februari jl. is er onrust ontstaan over de beleggingen van SPH. Als Beroepspensioenvereniging (BPV) willen we hier op reageren, zeker omdat we zien hoeveel reacties dit losmaakt bij onze collega’s.

De BPV bepaalt de inhoud van de pensioenregeling en geeft SPH de opdracht om deze uit te voeren. Hierbij vragen wij ook al sinds jaar en dag expliciet aandacht voor de duurzaamheid van de beleggingen. Wij zijn, net zoals u, huisartsen en delen het belang dat u hecht aan maatschappelijk verantwoord beleggen volledig.

Er bevinden zich nog onwenselijke beleggingen in de portefeuille van SPH, dat klopt. Wat het artikel echter niet vermeldt, is dat SPH de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Om u een idee te geven: alle beleggingen die worden genoemd in het bewuste artikel vormen samen 0,2% van de beleggingsportefeuille. Het overgrote deel van de beleggingen is maatschappelijk verantwoord. Dat rechtvaardigt de onwenselijke beleggingen niet, maar zet één en ander wel in perspectief. Lees meer informatie over de acties die SPH de afgelopen jaren heeft uitgevoerd om de beleggingen te verduurzamen.

Nogmaals, we begrijpen de gevoelens die dit artikel oproept. En we pleiten er ook zeker niet voor om te berusten in de huidige situatie. De discussie over de (on)wenselijkheid van beleggen in bepaalde bedrijfstakken of ondernemingen moeten we blijven voeren. Wij monitoren de vorderingen van SPH consequent en zijn tevreden over de stappen die tot nu toe zijn gezet. Wij hebben er alle vertrouwen in dat SPH de ingeslagen weg voortzet en actief en aantoonbaar werk blijft maken van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Het bestuur van de BPV

Chat