Nieuw: tijdelijk lagere premie voor zwangere huisartsen

1 augustus 2023
zwangerschapsverlof

Per 1 augustus 2023 kunnen vrijgevestigde en waarnemende huisartsen tijdelijk minder premie betalen tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. De lagere premie geldt voor een periode van zes maanden. De reglementswijziging sluit aan bij de wensen van deelnemers.

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) inventariseerde vorig jaar knelpunten in de premiebetaling. Eén van de voornaamste was de premiebetaling tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Meer flexibiliteit

“Huisartsen hebben in die periode minder inkomen. Dat maakt het moeilijker om de premie te betalen”, vertelt Marion van Tricht-Huls, Senior Beleidsadviseur Pensioenen bij SPH.

Het bestuur van SPH en de VvA zijn akkoord gegaan met een reglementswijziging. Het nieuw toegevoegde Artikel 4.3.7 maakt het mogelijk om gedurende het verlof minder premie te betalen. “Deze wijziging biedt zwangere huisartsen meer flexibiliteit en financiële ruimte”, aldus Marion.

Huisartsen die kiezen voor een premieverlaging bouwen tijdens die periode geen pensioenkapitaal op. De lagere premie bedraagt ongeveer 8 procent van de gebruikelijke premie. Deelnemers betalen nog wel risicopremies voor arbeidsongeschiktheid en overlijden, alsmede administratiekosten.

Gevolgen

Marion wijst op de gevolgen van de keuze om tijdelijk minder premie te betalen. “Omdat je maandenlang minder premie betaalt, bouw je ook minder pensioenkapitaal op. Dit kan leiden tot een lager pensioen. Hoeveel precies, valt niet te zeggen. Dat hangt ook af van de toekomstige rendementen op het pensioenkapitaal van een deelnemer.”

De tijdelijke premieverlaging geldt voor een vaste periode van 6 maanden. Daarna betaalt de deelnemer automatisch weer de volledige pensioenpremie.

Schatting inkomen

Alleen waarnemers en vrijgevestigde huisartsen kunnen gebruikmaken van de regeling. Voor dga’s, huisartsen in opleiding en huisartsen in loondienst wordt de pensioenpremie doorbetaald door de werkgever.

Ook geldt de regeling niet voor waarnemers en vrijgevestigde huisartsen die minder dan drie jaar actief zijn. Wel zijn er voor deze groep andere mogelijkheden. Marion: “Zij kunnen contact met ons opnemen om de schatting van hun inkomen in het jaar van het zwangerschapsverlof te laten aanpassen. Dit zorgt mogelijk ook voor een lagere premie.” 

Zo vraagt u tijdelijke premieverlaging aan

1. Ga naar Mijn pensioen en log in met uw DigiD

2. Geef aan in welke maand u de premieverlaging wilt laten ingaan

3. Upload een bewijs van uw zwangerschap. Dit kunt u aanvragen bij uw verloskundige of gynaecoloog

4. Dien het verzoek in. U ontvangt van ons een bevestiging

5. Wij verzorgen de tijdelijke incasso van uw verlaagde premie

Chat