Reactie op artikel Volkskrant

26 februari 2021
Bram Stegeman treedt terug als voorzitter

Op vrijdag 26 februari publiceerde de Volkskrant een kritisch artikel over de beleggingen van SPH. In het artikel worden vraagtekens geplaatst bij de duurzaamheid van de beleggingen van SPH. We vinden het belangrijk om de bevindingen van de Volkskrant in context te plaatsen en duiding te geven.

We beleggen op dit moment inderdaad in de bedrijven die genoemd worden in het artikel van de Volkskrant. Het gaat onder andere om enkele bierbrouwerijen, bedrijven die zich bezighouden met de productie van wapens en fastfoodbedrijven. Deze beleggingen zijn in lijn met ons huidige maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid). Wat betreft de beleggingen in wapenbedrijven hechten we eraan te benadrukken dat we ons vanzelfsprekend houden aan de strenge nationale en internationale wetgeving op dit gebied.

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk thema voor SPH en voor onze deelnemers. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet in het duurzamer maken van onze beleggingen. Dat heeft onder andere geleid tot een stijging in de top-50 ranglijst van VBDO van plaats 46 in 2019 naar plaats 24 in 2020. Het overgrote deel van ons vermogen van ongeveer 12 miljard euro wordt reeds duurzaam belegd. Maar we zijn er zeker nog niet. We zijn ons er terdege van bewust dat er zich nog onwenselijke beleggingen in onze portefeuille kunnen bevinden. De verdere ontwikkeling van ons MVB-beleid heeft dan ook zeer hoge prioriteit.

Regelmatig doen we onderzoek naar de wensen van onze deelnemers, omdat deze net zoals de tijdsgeest onderhevig zijn aan verandering. Als één van de eerste pensioenfondsen zijn we daarom gestopt met beleggen in de tabaksindustrie. Voor alcohol en fastfood kennen we een dergelijke uitsluiting (nog) niet.

Het geld dat we beleggen is van huisartsen. Als bestuur hebben wij de verantwoordelijkheid om dit geld op een maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen én om te zorgen voor een goed pensioen. We zoeken continu naar een optimale balans tussen beide doelstellingen. Gelukkig blijkt steeds vaker dat deze prima hand in hand kunnen gaan. En daar blijven we ons voor inzetten.

Onder 'Onze beleggingen' vindt u meer informatie over het beleid, onze speerpunten ‘klimaat’ en 'gezondheid’ en over de uitdagingen die MVB met zich meebrengt.

Chat