Beroepspensioenvereniging

Huisartsen zorgen samen voor hun pensioen. Met een regeling die aansluit bij de specifieke wensen en behoeften van onze beroepsgroep. De inhoud van de pensioenregeling wordt bepaald door de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV). Alle huisartsen kunnen eenvoudig en kosteloos lid worden van deze vereniging en zo invloed uitoefenen op de inhoud van de pensioenregeling.

De pensioenregeling voor huisartsen is verplicht gesteld. Daarom nemen vrijwel alle huisartsen in Nederland deel aan de pensioenregeling bij het pensioenfonds voor huisartsen. Om te profiteren van de voordelen van een verplichte pensioenregeling moet er voldoende draagvlak zijn onder de deelnemers. Dit wordt gemeten aan de hand van het percentage deelnemers dat lid is van de beroepspensioenvereniging. Momenteel zijn ruim 8 van de 10 huisartsen lid van de BPV.

De BPV behartigt uw belangen
De BPV behartigt de belangen van alle deelnemers aan de pensioenregeling. De BPV bepaalt de inhoud van de regeling en geeft opdracht aan de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) om deze uit te voeren. Lees de statuten van de BPV.

Democratisch gekozen afvaardiging
Het belangrijkste orgaan binnen de BPV is de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). In dit democratisch gekozen orgaan zitten in totaal 28 huisartsen. De VvA is opgebouwd uit 2 clusters van huisartsen: 1 clusters voor vrijgevestigde huisartsen, hidha's, huisartsen in opleiding en waarnemers en 1 cluster voor gewezen deelnemers. 

De belangrijkste taak van de afgevaardigden is ervoor zorgen dat u een goede en betrouwbare regeling heeft en houdt. Hierover vergaderen zij met het bestuur van de BPV en SPH.

Als lid van de BPV kunt u zich verkiesbaar stellen voor de Vergadering van Afgevaardigden. Elke 4 jaar worden hiervoor verkiezingen georganiseerd. Lees meer over de VvA.

Lid worden is kosteloos en zo geregeld
Als lid van de BPV heeft u invloed op uw pensioenregeling, en zorgt u er voor dat u en uw collega’s profiteren van de (fiscale) voordelen van onze pensioenregeling. Bent u nog geen lid van de BPV? Het lidmaatschap is kosteloos en aanmelden eenvoudig.

Aanmelden bij de BPV

Uitvoering van de regeling door SPH
De BPV heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan SPH. In het bestuur van SPH - en ook in andere belangrijke organen - zitten huisartsen. Zo is er een goed beeld van wat er leeft binnen de beroepsgroep. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. Achmea Pensioenservices verzorgt de uitvoering van het pensioenbeheer voor SPH. Het vermogensbeheer besteden we uit aan Achmea Investment Management.

Heeft u vragen over de BPV of over het lidmaatschap?
Neemt u dan gerust contact op met bpv@huisartsenpensioen.nl

Heeft u een vraag aan het bestuur van de BPV of uw afgevaardigde in de BPV?
Neem dan contact op met de Vergadering van Afgevaardigden. Zij vertegenwoordigen u. U kunt uw vraag mailen naar bpv@huisartsenpensioen.nl.

Chat