Uw pensioenoverzicht

Hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd kunt u zien op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u als deelnemer elk jaar van ons ontvangt. Hieronder leest u een toelichting op elk onderdeel van uw UPO. Was u al deelnemer in de oude pensioenregeling van SPH? Dan ontvangt u ook over dit deel van uw pensioen jaarlijks een UPO.

Bent u geen deelnemer meer maar een ‘gewezen deelnemer’? Ook dan ontvangt u jaarlijks een UPO.

Is uw pensioen al ingegaan? Dan krijgt u jaarlijks het Uniform Pensioenoverzicht voor Pensioengerechtigden. Hierin vindt u informatie over bijvoorbeeld het pensioen voor uw partner als u overlijdt.

Uw persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

De gegevens van uw partner staan in het overzicht. Bent u gescheiden of is uw partner overleden, dan staan er geen partnergegevens in het pensioenoverzicht. Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw overzicht? Neem dan contact met ons op om uw partner bij ons aan te melden.

Onder partner verstaan wij de partner waarmee u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of met wie u een notariële samenlevingsovereenkomst heeft gesloten.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u gegevens over uw pensioen staan. Zoals informatie over uw pensioenregeling en wat voor soort pensioen u heeft.

Welk pensioen krijgt u van ons?

Op uw pensioenoverzicht ziet u het pensioenkapitaal staan dat u heeft opgebouwd. Daarvoor heeft u al heeft betaald. U ziet ook een prognose van uw latere pensioenkapitaal en een schatting van hoeveel pensioen u met dat pensioenkapitaal kunt aankopen, in 3 scenario’s.

Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?

Hier leest u wat uw (eventuele) partner en kinderen aan pensioen ontvangen als u overlijdt voordat u met pensioen gaat én u deelnemer bent. Zodra u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling van SPH of gepensioneerd bent, krijgen uw nabestaanden een ander pensioen dan u hier ziet.
Lees meer over uw partnerpensioen en wezenpensioen. 

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u recht hebben op ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’. Bent u huisarts in dienstverband en geen DGA, en u wordt arbeidsongeschikt, dan kunt u naast premievrijstelling ook recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen.
Lees meer over uw arbeidsongeschiktheid.

Verhoging pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen. Hier ziet u met welke percentages we uw pensioen de afgelopen jaren hebben verhoogd.
Lees meer over toeslagverlening.

Chat