Jaarlijkse openbare VvA-vergadering: 17 juni

5 mei 2021
Reactie BPV op vertrek Bram Stegeman

Op donderdag 17 juni 2021 wordt tijdens de jaarlijkse openbare vergadering van de VvA het jaarverslag van de BPV besproken.
De vergadering start om 15.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via bpv@huisartsenpensioen.nl.

Agenda

  1. Opening/inventarisatie rondvraagpunten
  2. Mededelingen van de voorzitter BPV
  3. Jaarverslag BPV 2020
  4. Verklaring kascontrolecommissie
  5. Sluiting
Chat