U gaat trouwen of uw partnerschap registreren

Samen het leven delen, is ook samen voor elkaar zorgen. Uw pensioenregeling voorziet daarin, namelijk voor het geval u eerder overlijdt dan uw partner. Uw partner krijgt dan recht op een partnerpensioen.

Het partnerpensioen keren wij uit zolang uw partner leeft. Ook als uw partner na uw overlijden een nieuwe partner krijgt.

Voorwaarden partner

Met een partner bedoelen wij:

  • uw echtgenoot of echtgenote
  • uw geregistreerde partner
  • de partner met wie u ongehuwd of ongeregistreerd samenwoont. De verdere voorwaarden hierbij leest u in het pensioenreglement (pdf).

De gemeente geeft ons uw huwelijk of partnerschap door

Alleen partners die voor de ingang van het pensioen zijn aangemeld kunnen aanspraak maken op partnerpensioen. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij door via de gemeente. U krijgt daarna bericht van ons waarin wij de aanmelding van uw partner bevestigen.

Inzicht in uw partnerpensioen

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) leest u hoeveel partnerpensioen er voor uw partner verzekerd is. Ook ziet u hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd en een schatting van hoeveel partnerpensioen u met dit pensioenkapitaal kunt aankopen op de pensioendatum. U krijgt elk jaar een UPO van ons. U vindt uw pensioenkapitaal ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast vindt u uw actuele pensioengegevens bij Mijn pensioen.

Chat