Nieuw pensioenreglement per 1 juli van kracht

1 juli 2021
Bram Stegeman treedt terug als voorzitter

Per 1 juli 2021 is het vernieuwde pensioenreglement van kracht. In deze versie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

  • Alle wettelijke voorwaarden voor vrijwillige voortzetting zijn toegevoegd.
  • Huisartsen in opleiding bouwen ook tijdens een tweede ziektejaar volledig pensioen op.
  • De mogelijkheid tot vordering van een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid is afgeschaft.
  • Uitstel van het pensioen wordt beperkt tot maximaal 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd.
  • Er is een artikel opgenomen over terugvordering en nabetaling van teveel of te weinig betaalde pensioenen.
  • De bedragen van het tijdelijk aanvullend partnerpensioen en het extra aanvullend wezen pensioen zijn opnieuw vastgesteld.

Download het reglement

Chat