Uw pensioenpremie in 2023

19 december 2022
Premie 2023

De Belastingdienst heeft nieuwe bedragen voor het maximaal pensioengevend inkomen en de franchise gepubliceerd. Dit heeft gevolgen voor de pensioenpremie die u in 2023 aan SPH betaalt.

Premiepercentage blijft hetzelfde

Waarnemende en vrijgevestigde huisartsen en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) betalen nu 23,94% premie over hun pensioengrondslag. Huisartsen in dienstverband betalen 24,62% premie over hun pensioengrondslag. Dat blijft zo in 2023. Maar de pensioengrondslag verandert door de nieuwe cijfers.

Pensioengrondslag: pensioengevend inkomen minus franchise

We berekenen uw premie op basis van uw inkomensgegevens. Uw pensioengrondslag is uw pensioengevend inkomen – uw salaris of winst uit onderneming – verminderd met de wettelijke franchise. De franchise is het deel van uw inkomen waarover u geen premie betaalt omdat rekening wordt gehouden met de AOW. Over de pensioengrondslag betaalt u een premiepercentage per jaar.

Het maximum pensioengevend inkomen is verhoogd tot €128.810 (2022: €114.866) en de wettelijke franchise tot €16.322 (2022: €14.802).

Waarnemend en vrijgevestigd huisartsen

We berekenen uw premie op basis van uw inkomensgegevens van drie jaar geleden. Als uw pensioengevend inkomen over 2020 lager is dan ongeveer € 116.000 op fulltime basis (1.750 uur per jaar of meer), dan betaalt u in 2023 mogelijk minder premie dan nu. U kunt daardoor minder inleggen in uw pensioenkapitaal. Als uw pensioengevend inkomen over 2020 hoger is dan ongeveer € 116.000 op fulltime basis (1.750 uur per jaar of meer), dan betaalt u in 2023 meer premie dan nu. U kunt daardoor meer inleggen in uw pensioenkapitaal.

Hoeveel premie u in 2023 maandelijks betaalt ziet u in uw premienota van januari.

Huisartsen in dienstverband en DGA’s

We berekenen uw premie op basis van uw inkomensgegevens van het kalenderjaar. Als uw pensioengevend inkomen lager is dan ongeveer €116.000 op fulltime basis (1.750 uur per jaar of meer), dan betaalt u in 2023 minder premie dan nu. U kunt daardoor minder inleggen in uw pensioenkapitaal. Als uw pensioengevend inkomen hoger is dan ongeveer €116.000 op fulltime basis (1.750 uur per jaar of meer), dan betaalt u in 2023 meer premie dan nu. U kunt daardoor meer inleggen in uw pensioenkapitaal.

Hoeveel premie u in 2023 maandelijks betaalt ziet u in uw premienota van januari.

Lees meer over uw pensioenpremie en hoe we die vaststellen.

 

Chat