SPH zet afbouw beleggingen in Rusland door

3 maart 2022
afbouwen beleggingen

Het bestuur van SPH is ontzet door de Russische invasie in Oekraïne en het hiermee gepaarde gaande geweld. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen in Oekraïne. SPH volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft besloten de afbouw van de beleggingen in Rusland door te zetten.

Uw pensioenpremie wordt door SPH belegd in verschillende beleggingscategorieën: onder meer in aandelen, bedrijfsobligaties en in beleggingen in infrastructuur en vastgoed. Dit doen we wereldwijd, om zo risico’s te spreiden en een zo hoog mogelijke opbrengst te kunnen halen.

We volgen hierbij ons eigen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Op basis hiervan had het bestuur van SPH al ruim voor de invasie van Rusland in Oekraïne besloten om staats- en staatsgerelateerde beleggingen in Rusland van de hand te doen en geen nieuwe beleggingen meer aan te kopen. De reden hiervoor is dat Rusland een niet vrij land is volgens de Freedom House. Ook andere niet vrije landen sluiten we uit. Op dit moment heeft SPH nog voor circa 10 miljoen euro (minder dan 0,1% van het belegd vermogen) aan beleggingen in Rusland. We hebben geen beleggingen in Oekraïne.

Gegeven de huidige situatie heeft SPH besloten de resterende beleggingen te blijven afbouwen. De verkoop van de resterende beleggingen kan enige tijd kosten, omdat de marktomstandigheden op het moment ingewikkeld zijn. De verkopen zullen, zodra deze verantwoord mogelijk zijn, door de vermogensbeheerder worden uitgevoerd. Gezien de onzekerheid op de financiële markten naar aanleiding van de Russische inval volgt SPH uiteraard nauwlettend de gevolgen hiervan op onze beleggingen. Daarnaast monitoren wij de gevolgen van het wereldwijde sanctiepakket voor Rusland nauwgezet.

Chat