Nieuwe besluiten pensioenregeling 2.0

26 maart 2021
pensioenregeling

Na eerdere besluitvorming op 10 december heeft de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) namens alle huisartsen op 25 maart weer een aantal belangrijke besluiten genomen over de nieuwe pensioenregeling. Er is nu meer duidelijk over de hoogte van de premie en de keuzemogelijkheden bij pensionering.

Uw premie gaat waarschijnlijk omhoog

De VvA heeft besloten hoe de hoogte van uw premie wordt bepaald. Om ervoor te zorgen dat er naar verwachting een goed pensioen voor iedereen is, zal een grote groep deelnemers meer premie gaan betalen dan nu. Er wordt dan optimaal gebruik gemaakt van de fiscale ruimte. U betaalt dan meer premie, maar uw pensioen ligt naar verwachting ook hoger. In de nieuwe pensioenregeling komt de premie die u inlegt, na aftrek van kosten en risicopremies, terecht in uw pensioenkapitaal. Hoeveel pensioen u later krijgt is –naast de hoogte van de ingelegde premie– vooral afhankelijk van hoeveel rendement daarop wordt behaald. Later dit jaar wordt duidelijk hoe hoog de premie precies wordt.

Keuzemogelijkheden bij pensionering

U kunt nu kiezen voor vervroegen of uitstellen van uw pensioendatum, pensioensoorten uitruilen, deeltijdpensioen en conversie. De meeste keuzemogelijkheden komen, soms in aangepaste vorm en mogelijke combinaties, terug in de nieuwe pensioenregeling. Binnenkort kunt u in MijnSPH zelf berekenen wat de diverse keuzemogelijkheden voor uw pensioen zouden betekenen.

U kunt meer lezen op onze website

Zodra dat mogelijk is, laten we u weten wat de wijziging van de regeling voor u persoonlijk betekent. Tot die tijd houden we u op de hoogte over de nieuwe pensioenregeling via onze website.

Chat