SPH heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd

1 juli 2021
Bram Stegeman treedt terug als voorzitter

In 2020 heeft SPH de huisartsen in opleiding mogen verwelkomen, is de tijdelijke nieuwe pensioenregeling die geldt vanaf 2022 verder ontwikkeld en heeft SPH een nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie gekozen. En dat alles naast het in gang zetten van een noodprocedure rondom Covid-19. Een pandemie die veel van ons allemaal vergt. Een bewogen jaar dus.

In dat bewogen jaar behaalden we een beleggingsrendement van 5,5% en groeide ons totaal belegd vermogen tot meer dan 13 miljard euro. Dat beleggen gebeurt meer en meer op een maatschappelijk verantwoorde manier; in 2020 hebben we ons beleid op dit gebied verder aangescherpt. Natuurlijk houden we hierbij zoveel mogelijk rekening met ieders wensen. Zodat SPH kan blijven zorgen voor het pensioen van, voor en door huisartsen.

Lees meer in het jaarverslag 2020 of het verkorte jaarbericht 2020.

Chat