Betaal uw premie volledig en op tijd

15 maart 2022
Vrouw met papieren

Door elke maand uw pensioenpremie te betalen, bouwt u tijdens uw werkzame leven pensioenkapitaal op. In de nieuwe pensioenregeling is het nog belangrijker dat u elke maand op tijd uw volledige premie betaalt. Dit gebeurt natuurlijk automatisch als u heeft gekozen voor automatische incasso.

Misgelopen rendement

Alle volledig betaalde premie beleggen wij op het laatste handelsmoment van die maand. Maakt u uw premie zelf elke maand over? Let er dan op dat u op tijd betaalt en dat u het juiste, volledige bedrag overmaakt. Betaalt u te laat of niet het volledige bedrag? Dan beleggen wij uw premie pas een maand later. Dit geldt ook bij afrondingsverschillen. We zijn niet aansprakelijk voor het misgelopen rendement over die periode en u ontvangt over het nog niet belegde bedrag ook geen rente van ons.

Incassodata omstreeks:
Vrijdag 18 maart 2022
Vrijdag 15 april 2022
Woensdag 18 mei 2022
Dinsdag 21 juni 2022
juli 2022

In verband met technische problemen kunnen we op dit moment nog geen definitieve incassodatum noemen. De verwachting is dat deze datum later op de dag op deze website wordt gepubliceerd.
Update: de nieuwe incassodatum is maandag 25 juli (i.p.v. woensdag 20 juli).

Woensdag 17 augustus 2022
Woensdag 21 september 2022
Donderdag 20 oktober 2022
Donderdag 17 november 2022
Donderdag 15 december 2022
Chat