SPH publiceert jaarverslag over 2023

24 juni 2024
20240624 huisarts leest jaarverslag op de bank

Het Pensioenfonds voor Huisartsen heeft het jaarverslag over 2023 gepubliceerd. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid het afgelopen jaar. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.

In het voorwoord staat voorzitter Nery Anderson stil bij het herstel op de beurzen in 2023 en de positieve rendementen die SPH daar heeft behaald. “We kijken terug op een jaar waarin we een sterke basis hebben gelegd voor de toekomst. Dit stelt ons ook in staat om met vertrouwen vooruit te kijken.”

Van het jaarverslag is ook in een ingekorte publieksversie beschikbaar; het zogenoemde jaarbericht. Deze is geschikt voor huisartsen en andere geïnteresseerden die op de hoogte willen zijn van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Lees het uitgebreide jaarverslag over 2023, of het kortere jaarbericht 2023.

Chat