Wijzigingen pensioenreglement per 1 juli 2024

1 juli 2024
Huisarts leest boek

Per 1 juli 2024 wijzigt het pensioenreglement van SPH op diverse punten. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de fiscale ruimte voor extra opbouw tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

Fiscale ruimte

In de nieuwe situatie krijgen huisartsen tijdens een periode van premieovername (bij arbeidsongeschiktheid) en de periode vlak na volledig herstel de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de fiscale ruimte voor de opbouw van pensioenkapitaal. Voorheen was deze mogelijkheid er niet.

Stabiel of variabel

Daarnaast wordt verduidelijkt dat huisartsen die na volledige pensioeningang opnieuw gaan werken én pensioen gaan opbouwen, voor dit deel van hun pensioen niet opnieuw een keuze kunnen maken tussen ‘stabiel’ of ‘variabel’. De eerder gemaakte keuze is ook op het nieuwe pensioendeel van toepassing.  

De overige wijzigingen zijn tekstueel of uitvoeringstechnisch van aard. U kunt ze lezen in het pensioenreglement.

Chat