Afkoop

Kunt u op uw pensioendatum met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen aankopen dat kleiner is dan € 503,24 (in 2021)? Dat noemen wij een klein pensioenkapitaal. U kunt er op uw pensioendatum voor kiezen om dit pensioen af te kopen. Dat betekent dat we uw pensioen op dat moment in één keer uitkeren, en dat u later niets meer krijgt van SPH. Ook uw (ex-)partner of kinderen niet.

Klein pensioenkapitaal na einde deelneming

Kunt u na beëindiging van uw deelname met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen aankopen dat kleiner is dan € 520,35 (in 2022)? Dat noemen wij een klein pensioenkapitaal. Wij dragen uw kleine pensioenkapitaal automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Die gebruikt het overgedragen kapitaal voor extra pensioen in uw nieuwe pensioenregeling. Als u geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft waarnaar wij uw pensioenkapitaal kunnen overdragen, dan kunt u er na vijf jaar voor kiezen om dit pensioen af te kopen. Dat betekent dat we uw pensioen op dat moment in één keer uitkeren, en dat u later niets meer krijgt van SPH. Ook uw (ex-)partner of kinderen niet.

Is uw pensioenkapitaal na beëindiging van uw deelname onvoldoende om een pensioen van meer dan € 2,00 per jaar te kunnen aankopen? Dan dragen wij uw pensioenkapitaal niet over, maar vervalt dit aan het fonds.

Chat