Afkoop

Kunt u op uw pensioendatum met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen aankopen dat kleiner is dan € 594,89 per jaar (2023)? Dat noemen wij een klein pensioenkapitaal. U kunt er op uw pensioendatum voor kiezen om dit pensioen af te kopen. Dat betekent dat we uw pensioen op dat moment in één keer uitkeren, en dat u later niets meer krijgt van SPH. Ook uw (ex-)partner of kinderen niet.

Klein pensioenkapitaal na einde deelneming

Kunt u na beëindiging van uw deelname met uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen aankopen dat kleiner is dan € 594,89 per jaar (2023)? Dat noemen wij een klein pensioenkapitaal. Wij dragen uw kleine pensioenkapitaal automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Die gebruikt het overgedragen kapitaal voor extra pensioen in uw nieuwe pensioenregeling. Als u geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft waarnaar wij uw pensioenkapitaal kunnen overdragen, dan kunt u er na vijf jaar voor kiezen om dit pensioen af te kopen. Dat betekent dat we uw pensioen op dat moment in één keer uitkeren, en dat u later niets meer krijgt van SPH. Ook uw (ex-)partner of kinderen niet.

Is uw pensioenkapitaal na beëindiging van uw deelname onvoldoende om een pensioen van meer dan € 2,00 per jaar te kunnen aankopen? Dan dragen wij uw pensioenkapitaal niet over, maar vervalt dit aan het fonds.

Chat