Vraag en antwoord maatschappelijk verantwoord beleggen SPH

10 maart 2021
beleggen

We kunnen ons goed voorstellen dat de recente berichten in de media over de beleggingen van SPH vragen bij u oproepen. Daarom hebben we hier enkele vragen en antwoorden op een rij gezet.

Vraag & antwoord

1. Artikel Volkskrant: om hoeveel geld gaat het?

De beleggingen waar het artikel in de Volkskrant over gaat, vormen samen 0,2% van onze beleggingsportefeuille. Dat is een beperkt deel, maar dat doet niets af aan het belang van de principiële discussie over de (on)wenselijkheid van dit soort beleggingen. Die discussie zullen we de komende tijd dan ook met elkaar blijven voeren.

2. Waarom heeft SPH deze beleggingen?

Tot vorig jaar koos SPH ervoor de beleggingen zeer breed te spreiden om zo tegen lage kosten een goed rendement te halen. We gaven onze externe vermogensbeheerder hierbij een duidelijke opdracht en randvoorwaarden mee, zodat zij wisten waarin ze wel en niet mochten beleggen. Nadeel van deze aanpak was echter dat er vaak ook ongewenste beleggingen tussen zaten. Dit past niet meer bij onze duurzaamheidsambitie. Daarom beperkt SPH sinds een aantal maanden stapsgewijs het aantal beleggingen, en maakt duidelijke keuzes wat wel en niet in de portefeuille komt. Dit proces duurt nog tot de tweede helft van dit jaar.

Wij hebben er (nog) niet voor gekozen om beleggingen in bijvoorbeeld bierbrouwerijen en niet-controversiële wapens uit te sluiten. Dat betekent dat ze in onze beleggingsportefeuille kunnen zitten. Tabak en teerzandolie hebben we bijvoorbeeld wel uitgesloten, daarin beleggen we dus niet meer.

3. Waarom verkoopt SPH deze beleggingen niet gewoon

Het bestuur heeft de zorgen van de deelnemers over met name de beleggingen in wapens luid en duidelijk gehoord en zal zich beraden op vervolgstappen. Doorgaans zijn we terughoudend met het uitsluiten van bedrijven. We geloven dat we vaak meer impact kunnen hebben door met bedrijven in gesprek te gaan en hen aan te zetten tot verbetering. Mochten we besluiten de beleggingen te verkopen, dan kost het tijd om de overgang op zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden.

4. Wat heeft SPH de afgelopen jaren bereikt op het gebied van duurzaamheid

We hebben al een aantal grote stappen gezet in het verduurzamen van onze beleggingen. Een aantal concrete voorbeelden:

  • We hebben als een van de eerste pensioenfondsen in Nederland besloten om niet meer te investeren in tabak. Niet in het kweken van tabak en niet in het fabriceren van rookwaren.
  • Wij hebben, in lijn met de wensen van onze deelnemers, het initiatief genomen om een zorgvastgoedfonds op te zetten. Dit fonds investeert in zorgvastgoed, waaronder eerstelijnszorgcentra. SPH heeft 27 miljoen euro geïnvesteerd in dit fonds en inmiddels zijn er o.a. negen eerstelijnszorgcentra gefinancierd. Naast een financiële investering stimuleren wij het opzetten van eerstelijnszorgcentra, onder andere via eerstelijnscentrumopzetten.nl.
  • We hebben het Access to Medicine Index Initiative ondertekend. Acces to Medicine zet druk op farmaceutische producenten voor toegang tot en redelijke prijzen voor medicijnen.
  • We beleggen niet in bedrijven die zich bezig houden met kolenmijnbouw of teerzandolie.
  • Eind 2020 hebben we de beleggingscategorie ‘aandelen ontwikkelde landen’ doorgelicht, en alleen de 30% meest duurzame beleggingen in de portefeuille gehouden. De overige 70% hebben we verkocht. De komende maanden gaan we een vergelijkbare actie uitvoeren voor de beleggingscategorie ‘aandelen opkomende markten’.
  • In 2020 stegen we in de top-50 ranglijst van VBDO (Vereniging voor beleggers voor duurzame ontwikkeling) van plaats 46 in 2019 naar plaats 24. We zien dit als een bevestiging dat we op de goede weg zijn.
5. Wie bepaalt er hoe het pensioenfonds het geld belegt

Het bestuur van SPH bepaalt het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid waarin alle criteria en randvoorwaarden voor de beleggingen zijn opgenomen. Het bestuur luistert hierbij goed naar de wensen van de deelnemers en spreekt hierover met de beroepspensioenvereniging en het verantwoordingsorgaan, dat ook grotendeels bestaat uit huisartsen. Daarnaast laat het bestuur zich adviseren door de beleggingsadviescommissie en verschillende specialisten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het beleid wordt vervolgens vertaald naar een opdracht voor de externe vermogensbeheerder, die het vermogen investeert volgens onze richtlijnen.

6. Hoe duurzaam zijn de beleggingen van SPH

Er is geen algemeen geldende definitie of toets waarmee we individuele beleggingen kunnen kwalificeren als maatschappelijk verantwoord of niet maatschappelijk verantwoord. Evident onverantwoorde beleggingen, zoals die in controversiële wapens, zijn verboden en doen we sowieso niet. SPH houdt zich aan (inter)nationale wetgeving en heeft zich daarnaast op vrijwillige basis gecommitteerd aan verschillende richtlijnen en convenanten. We proberen zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de wensen van onze deelnemers, waarbij we onze primaire doelstelling, een goed pensioen, ook in het oog moeten houden.

7. In welke bedrijven investeert SPH

Sinds 2020 publiceren we ieder half jaar de beleggingen op onze website. Bekijk het overzicht van alle bedrijven waarin we beleggen. Het openbaar maken van de beleggingen is niet verplicht, maar vinden we in het kader van transparantie wel belangrijk.

8. Hoe neemt SPH mijn mening mee in de beleggingen

We doen periodiek onderzoek naar de wensen van de huisartsen wat betreft de duurzaamheid van de beleggingen. Zo brengen we in kaart welke onderwerpen onze deelnemers het meest belangrijk vinden, en waar we dus ook de nadruk op leggen in ons duurzaamheidsbeleid. De keuze voor onze speerpunten ‘klimaat’ en ‘gezondheid’ is gemaakt op basis van de uitkomsten van zo’n onderzoek. Naast breed opgezet deelnemersonderzoek overleggen we ook regelmatig over dit onderwerp met de Beroepspensioenvereniging (BPV) en de Vergadering van Afgevaardigden (VvA), waarin 50 huisartsen (in opleiding) participeren.

Belangrijk om op te merken is dat er ook binnen de huisartsenpopulatie verschillende opvattingen bestaan over de gewenste invulling van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur weegt alle meningen en belangen zo goed mogelijk af bij de keuzes die gemaakt worden.

Op onze MVB-pagina vindt u meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast houden we u via de Huisarts & Pensioen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Chat