Vooruitkijken: Wet toekomst pensioenen

28 december 2022
Vooruitkijken

Op 22 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Als de Eerste Kamer deze ook goedkeurt, gaat de nieuwe wet in per 1 juli 2023. Deze wet vernieuwt het pensioenstelsel in Nederland en is dus ook belangrijk voor het huisartsenpensioen. Hoewel er nu nog niet zoveel van te merken is, zijn we ons al wel degelijk aan het voorbereiden op dat nieuwe pensioenstelsel.

Intentie tot invaren

Zo stond op 15 december de zogenoemde ‘intentie tot invaren’ op de agenda van de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV). Hiermee hebben afgevaardigde huisartsen  uitgesproken dat zij op basis van wat nu bekend is redelijkerwijs verwachten ook de bestaande pensioenen om te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel. De verwachting is dat we met de pensioenen van huisartsen pas richting 2027 overstappen. Of alle huidige pensioen dan ook worden omgezet, of ingevaren, staat nog niet vast. Maar met het besluit van 15 december is duidelijk geworden dat de meeste afgevaardigde huisartsen dat  wel verwachten. Dat sluit aan op de Wet toekomst pensioenen, waarin dat invaren de standaard is, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het niet te doen.

Nu al van belang voor verhoging pensioen

Het duurt nog even voordat er een definitief besluit tot invaren nodig is; dat hoeft pas in 2024, en voor de overstap hebben we tot 2027 de tijd. Toch hebben de huisartsen in de VvA en het bestuur van de BPV zich al verdiept in het invaren van pensioen in het nieuwe pensioenstelsel. De uitgesproken intentie tot invaren was namelijk nu al nodig om gebruik te kunnen maken van de tijdelijk veranderde wettelijke regels voor het verhogen van pensioen. Een van de voorwaarden om die te kunnen gebruiken, is een intentie tot invaren. Door het besluit van de VvA is het nu mogelijk om de pensioenen van alle huisartsen te verhogen met een toeslag van ruim 7%. Zonder het gebruik van de tijdelijke regels was een toeslag van ruim 3% mogelijk geweest. Lees hier meer over de verhoging.

Huisartsen en pensioen

Er zijn dus al veel huisartsen druk bezig zich te verdiepen in pensioen in het algemeen, en in het pensioen voor huisartsen in het bijzonder. Ook de komende jaren staat dit nog prominent op het programma. Als er belangrijke ontwikkelingen zijn, dan houden we u daarvan op de hoogte, via onze website en de Huisarts&Pensioen. Wilt u nu al meer weten en heeft u ook interesse in het meepraten en besluiten over uw pensioen? Dan zijn we misschien wel op zoek naar u.  

 

 

Chat