Verhoging premie vanaf 2022

25 oktober 2021
Verhoging premie 2022

Op 1 januari volgend jaar start de nieuwe pensioenregeling van SPH. Een zogenoemde premieregeling, waarin we afspraken hebben over de hoogte van de premie. Deze vervangt de huidige zogenoemde uitkeringsregeling waarin we afspraken hebben over de hoogte van de pensioenuitkering. Hiermee loopt SPH vooruit op de komende wetswijziging die voortvloeit uit het Pensioenakkoord en geen uitkeringsregelingen meer kent.

We berekenen uw premie, net als nu, op basis van uw inkomensgegevens. Naar verwachting wordt de premie bij SPH net zoals bij veel andere pensioenregelingen zo’n 25% van de pensioengrondslag. Dat is het pensioengevend inkomen – uw salaris of winst uit onderneming – van maximaal € 112.000, verminderd met een bedrag van ongeveer € 14.000 (cijfers 2021). Dat is de wettelijke franchise, ofwel het deel van uw inkomen waarover u geen premie betaalt omdat rekening wordt gehouden met de AOW.

De premiestijging zal in euro’s niet voor iedereen gelijk uitpakken en hangt af van het inkomen en het aantal uren dat wordt gewerkt. Een deel van de huisartsen gaat (flink) meer premie betalen. Binnenkort vindt u op onze website een rekentool waarmee u een indicatie kunt krijgen van uw premie in 2022.

In januari 2022 laten we u persoonlijk weten wat de nieuwe regeling voor u betekent, wat betreft de hoogte van de premie en verwacht pensioen.

Pensioen is in de loop van de tijd duurder geworden

Bij de pensioenopbouw van onze ouders werd uitgegaan van een premiepercentage van 20%. Eén dag van de week werken voor je pensioen leverde na 35 jaar een pensioen van ongeveer 75% van het inkomen op.

Tegenwoordig kun je globaal zeggen dat een premie van 20% in ruim 40 jaar een pensioen oplevert van ongeveer 50% van het inkomen waarover de premie is berekend. Bij een premie van 25% is dat ongeveer 60% en bij 30% premie ongeveer 70%.

Het huidige premiepercentage van SPH is ongeveer 18%. Dat is lager dan bij andere pensioenfondsen: bij ABP, PFZW en SPMS (het fonds van de medisch specialisten) ligt de premie op of boven de 25%.

Chat