Nieuw pensioenreglement per 1 januari 2023

1 januari 2023
20230202 reglement

Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe pensioenreglement van SPH van kracht. Hierin zijn de bedragen aangepast naar de situatie van 2023 en zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen gemaakt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De eis dat samenwonende deelnemers een notariële samenlevingsovereenkomst moeten hebben om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen is vervallen.
  • Waarnemende en vrijgevestigde huisartsen mogen nu ook in het vierde jaar na dat ze zijn gestart een schatting doen van de winst uit onderneming en het aantal te werken uren, ten behoeve van de vaststelling van de pensioenpremie. Tot nu toe kon dit alleen in de eerste drie jaar van deelname.
  • Deelnemers die vanaf 2024 kiezen voor een variabele pensioenuitkering hebben na pensioeningang geen wezenpensioen meer voor het variabele deel van hun pensioenuitkering.
  • In 2022 konden deelnemers niet kiezen voor toepassing van hoog-laagpensioen bij gedeeltelijke ingang van het ouderdomspensioen. Vanaf 2023 is dit wel mogelijk. Ook als het pensioen gedeeltelijk ingaat, kunt u voortaan kiezen voor hoog-laagpensioen voor het ingaande deel van het ouderdomspensioen.

Download het pensioenreglement.

Chat