U neemt onbetaald verlof

Tijdens een onbetaald verlof, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of sabbatsverlof, blijft u deelnemer aan de pensioenregeling van SPH. U bouwt pensioenkapitaal op over het daadwerkelijke inkomen dat u tijdens uw verlof geniet. Ook houden we rekening met uw parttimepercentage tijdens uw verlof. Als u voor 100% met onbetaald verlof bent, bouwt u dus geen pensioenkapitaal op tijdens uw verlof.

De verzekering voor partner- en wezenpensioen blijft wel in stand tijdens de periode van maximaal 18 maanden waarin u onbetaald verlof opneemt. Als uw verlof langer duurt dan 18 maanden, dan zijn partner- en wezenpensioen niet meer verzekerd.

Met onbetaald verlof bedoelen wij de periode waarin u stopt met het uitoefenen van het beroep van huisarts in dienstverband of huisarts in opleiding, maar u de intentie heeft om na afloop van de periode

  • dezelfde praktijk weer uit te oefenen, of
  • te werken voor dezelfde opdrachtgevers, of
  • hetzelfde dienstverband voort te zetten.

Dit geldt alleen als u huisarts in dienstverband of huisarts in opleiding bent.

Chat