Meld u aan voor het Verantwoordingsorgaan

28 augustus 2023
Afbeelding aanmelden voor Verantwoordingsorgaan

De komende jaren worden er door het bestuur van het pensioenfonds voor huisartsen belangrijke besluiten genomen over de toekomst van ons pensioen. Het verantwoordingsorgaan (VO) beoordeelt jaarlijks of het bestuur het beleid heeft gevolgd. En geeft het bestuur regelmatig gevraagd en ongevraagd advies over het beleid.

Met alle veranderingen die op de planning staan is de rol van het VO is nog belangrijker geworden. Stel u daarom verkiesbaar voor het VO. Het nieuw te vormen VO zal bestaan uit huisartsen uit verschillende leeftijdscategorieën.

De uitgebreide profielschets vindt u hieronder. 

Profielschets lid VO (pdf)

Update: Aanmelden is niet meer mogelijk. Binnenkort starten de verkiezingen voor het VO. 

Chat