Scheiden

Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan heeft dat belangrijke gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner kan namelijk recht hebben op (een deel) van het partnerpensioen en op een deel van uw ouderdomspensioen.

Was u getrouwd of geregistreerd partner?

Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op:

  • de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk. Of de periode van het geregistreerd partnerschap, en
  • het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van de echtscheiding. Of de beĆ«indiging van het geregistreerd partnerschap. Dit heet bijzonder partnerpensioen.
Dit betreft het ouderdomspensioen en het partnerpensioen dat u voor 2022 heeft opgebouwd, en het pensioenkapitaal dat u heeft opgebouwd vanaf 1 januari 2022. Het kapitaal dat u ten behoeve van ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum heeft opgebouwd, wordt na uw scheiding afgesplitst en apart belegd. Op de pensioendatum worden daarmee een (bijzonder) ouderdomspensioen en partnerpensioen voor uw ex-partner aangekocht.

Let op: In de pensioenregeling vanaf 2022 is er geen bijzonder partnerpensioen als u komt te overlijden vóór uw pensioendatum. Uw ex-partner krijgt dan alleen bijzonder partnerpensioen dat is opgebouwd voor 1 januari 2022.

U mag over uw pensioen afspraken maken die afwijken van de wet

De standaardverdeling is wettelijk geregeld. Maar hoe uw partnerschap ook was, u kunt altijd afspraken maken met uw ex-partner die afwijken van de wet. Deze afspraken moeten dan wel worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Had u huwelijkse of partnervoorwaarden? En had u daar de verdeling van pensioen uitgesloten? Of een andere verdeling afgesproken? Dan kan het zijn dat u hierover niets opneemt in het scheidingsconvenant. In dat geval hebben wij ook een gewaarmerkte kopie van de huwelijkse of partnervoorwaarden nodig.

Let op: In alle gevallen geldt dat wij de door u en uw ex-partner gemaakte afspraken, als die afwijken van de wettelijke verdeling, niet altijd hoeven uit te voeren. Informeer daarom vooraf bij ons wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer moet u uw scheiding bij ons melden?

Het is belangrijk dat u het beëindigen van uw huwelijk of partnerschap zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, bij voorkeur binnen zes maanden na beëindiging. Maar uiterlijk binnen twee jaar. Na die twee jaar zijn wij niet meer verplicht de afspraken over de verdeling van uw pensioen te regelen.

Scheiding melden

Welke gegevens hebben we van u nodig?

Om de afspraken officieel vast te leggen kunt u gebruik maken van het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen’. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de rijksoverheid.

Stuur dit formulier met de daarin genoemde bijlagen naar ons. En ook:

  • een kopie van de inschrijving van het echtscheidingsvonnis bij de Burgerlijke Stand, of
  • een kopie van de gezamenlijke verklaring van beëindiging van relatie door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Vraag onze financieel planners om inzicht

De gevolgen voor uw pensioen zijn complex. Wij begrijpen dat u daar hulp bij kunt gebruiken. Onze financieel planners kunnen u inzicht geven in uw situatie ná de scheiding. Hoe u er dan financieel voor staat, en of u en uw ex-partner eigen verzekeringen moeten gaan afsluiten.

Chat