SPH publiceert jaarverslag over maatschappelijk verantwoord beleggen

17 juli 2023
mvb-jaarverslag-2022

Deze maand publiceert SPH voor het eerst een apart jaarverslag over maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Daarmee wil SPH huisartsen beter informeren en verantwoording afleggen over gemaakte keuzes. “Onze CO2-voetafdruk is aanzienlijk gedaald.”

In juni werd het pensioenfonds voor de huisartsen door PensioenPro genomineerd als ‘Langetermijnbelegger van het jaar’. De jury prees SPH om haar ‘krachtig en verantwoord beleggingsbeleid’, met name op het gebied van impactbeleggingen in zorgvastgoed.

De nominatie valt, toepasselijk, samen met de publicatie van het eerste MVB-jaarverslag . We spreken hierover met Nienke Kuppens, MVB-strateeg bij SPH.

Waarom een MVB-jaarverslag?

“De afgelopen jaren hebben we veel stappen gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen, maar we hebben hier niet goed over gecommuniceerd. Onder meer met dit jaarverslag willen we meer naar buiten treden met ons beleggingsbeleid. En belangrijker: laten zien waar dit beleid toe leidt. We hebben eerder wel halfjaarrapportages gepubliceerd, maar dit waren vrij zware publicaties van onze uitvoerder, Achmea Investment Management. Dit jaarverslag is echt vanuit SPH geschreven. Onze visie, onze keuzes en onze toekomstplannen.”

Hoeveel waarde hechten huisartsen aan MVB?

“Dat hebben we onderzocht. We merken in gesprekken en deelnemersonderzoeken dat huisartsen maatschappelijk betrokken mensen zijn. Maatschappelijk verantwoord beleggen is ook breder dan duurzaamheid. Zo is gezondheid natuurlijk een thema dat huisartsen na aan het hart ligt. Zij krijgen als eerste te maken met maatschappelijke kwesties op dit vlak. Klimaatverandering heeft potentieel ook gezondheidsimpact, zoals infectieziektes die een warmer klimaat met zich kunnen meebrengen.”

Hoe ver is SPH?

“Onze investeringen in de fossiele industrie bedragen nu zo’n 100 miljoen euro, ten opzichte van 200 miljoen euro in 2020. Ook is de CO2-voetafdruk van onze portefeuille aanzienlijk gedaald. Dit is te danken aan een combinatie van maatregelen, zoals onze reductiedoelstellingen, uitsluitingen van bepaalde landen, sectoren en bedrijven, en ons best-in-class beleid.”

“En er is nog veel terrein te winnen. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch blijven. We zijn als fonds niet zo groot, niet alles wat je zou willen is direct mogelijk. Daarbij blijft het ons doel om een goed pensioen te realiseren voor onze deelnemers, dus je maakt continu afwegingen.”

Is dat moeilijk?

“Dat valt mee, want we hebben een doordacht afwegingskader. Bij elk beleggingsbesluit kijken we naar risico, rendement, duurzaamheid en kosten. We nemen alle aspecten mee.”

Tegen welke uitdagingen loop je aan?

“De grootste uitdaging is de beschikbaarheid van data. Sommige MVB-thema’s, zoals social impact en biodiversiteit, zijn moeilijk meetbaar. Greenwashing is een andere: is een initiatief echt zo duurzaam als een bedrijf voorspiegelt?”

“Ook als SPH moeten we het niet mooier maken dan het is. De CO2-uitstoot van onze portefeuille ligt nu lager, maar we kunnen niet claimen dat er daardoor daadwerkelijk minder CO2 in de wereld is uitgestoten. We hebben zeker invloed, maar die is ook beperkt.”

Welke plannen zijn er voor de toekomst?

“We denken erover na om ons binnen aandelen te focussen op een kleine groep nauwkeurig geselecteerde bedrijven. Op dit moment beleggen we in aandelen van zo’n 3.000 bedrijven, dat zouden er dan misschien 60 tot 100 worden. Het voordeel hiervan is dat je nog beter kunt werken vanuit je visie. Je kent van elk bedrijf de hoed en de rand en kunt ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid ook beter volgen en duiden. We hopen hier dit jaar een besluit over te nemen.”

“Ook verdiepen we ons in het uitbreiden van onze impact-portefeuille, naast het huidige zorgvastgoed. Dit zou gaan om kleinere, niet-beursgenoteerde bedrijven met een maatschappelijke impact. Ook hierover besluiten we dit jaar, waarbij ons toetsingskader leidend zal zijn. Wat we ook besluiten, over het doel bestaat geen twijfel: een goed pensioen voor onze deelnemers. Onze nominatie voor ‘Langetermijnbelegger van het jaar’ is dan ook een mooie opsteker.”

Download het MVB-jaarverslag 2022

Chat